Bediüzzaman Said Nursi

BARIŞ VE KARDEŞLİKTE BEDİÜZZAMAN FAKTÖRÜ- 1

Hazret-i Âdem (as) zamanından beri Hâbil ve Kâbil ile başlayan kardeş kavgaları, zamanla yerini kabile savaşlarına, daha sonra devletler arası savaşlara, hatta bütün dünyayı yakıp yıkan cihan savaşlarına bıraktı.

Kuvvete dayanan mazi kıt’asının devletleri birer birer tarih sahnesinden çekilirken, ilme istinat eden bu asrın hükümetleri, ilmi insanlığın hizmetine sunmaları gerekirken, birbirlerini yok etmekte kullandıklarından, iki cihan savaşıyla dünyayı ateşe verdiler. Şimdi ise, üçüncü dünya savaşının eşiğindeler, Allah korusun!

Kabile savaşları, meydan muharebeleri ve dünya savaşlarıyla yorgun düşen insanlık, şimdi dünyada genel barış ve kardeşliğin yollarını arıyor. Kurulan bir kısım bölgesel barış anlaşmaları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi çalışmalar bunun göstergesi.

İktisadî, siyasî, askerî ve kültürel bir çok anlaşmalar ve paktlar kurarak birlik ve beraberliğin, asâyiş ve huzurun teminine çalışan insanlık âlemi, elbette bir gün gelecek ve aradığı dünya barışını mutlaka gerçekleştirecektir, inşaallah.

Bahsi geçen bu mutlu sonun tahakkukunda en büyük tesirli güç elbette İslâm dinidir. Evet, bütün müminleri kardeş ilân eden ve bir kişinin haksız yere öldürülmesini bütün insanlığın öldürülmesiyle eş değer gören ve birisinin hatasıyla başkalarının hatalı sayılamayacağını ferman eden ve adalet karşısında  herkesin eşit olduğunu ilân eden Kur’an-ı Kerim, elbette bu ve emsali ayetleriyle bütün insanlığın barış ve huzuruna kâfi gelecek bir hazinedir.

Vahşet, cehalet ve bedeviliğin geçerli olduğu zamanlarda bile, müdafaa savaşlarından başkasına izin vermeyen, kâfirler için de dahilde olsa vergi verse, hariçte olsa barış yapsa yaşama hakkı tanıyan İslâm dinine gönül veren ve temel kurallarına riayet eden Müslümanlar, geçmiş asırların sulh ve barışının teminatı olmuşlardır. Dört yüz sene Osmanlı devletinin hükmü altında barış içinde yaşayan ve üç büyük dine mensup olan insanların Orta Doğu ve Balkanlardaki durumları buna delildir.

Ne zamanki Osmanlı devleti zayıfladı ve emperyalist Batı devletleri içlerine fitne tohumları attı, işte o zaman anarşi, kargaşa ve kavgaların ardı arkası kesilmedi. Şimdi bile  Orta Doğu ve Balkanların yaraları ne yazık ki, kanamaya devam ediyor. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap