Yurt Dışı Seyahat Notları

AVUSTRALYA SEYAHAT NOTLARI-9

(DÜNDEN DEVAM: 1998 Yılında ve 28 Şubat darbesi şartlarında yazılmış bir seyahat yazısı.)

VATANDAŞLARIMIZIN PROBLEMLERİ -1

!960 yılının ortalarında itibaren yurt dışına gitmeye başlayan vatandaşlarımız, Almanya başta olarak Avrupa ülkelerine işçi sıfatıyla gittikleri gibi, Avustralya kıt’asına da gitmişler.

Bir ev, bir araba ve bir de dükkan sahibi olacak kadar para biriktirdikten sonra, iki üç sene içinde dönmeyi planlayan bu insanların ilk kafilesi, lisan da bilmemenin getirdiği zorluklarla ve yabancı bir kültürün ağır baskıları altında ezilmişler. Anadolu’nun çeşitli il ve ilçelerinden yabancı ülkelere göç eden bu yağız delikanlılar, ailelerinden ve çevrelerinden iyi bir dînî ve ahlâkî terbiye ve eğitim alamamışlarsa, maalesef gittikleri ülkelerin bize yabancı kültürlerinde eriyip kaybolup gittikleri gibi, onlardan meydana gelen ikinci ve üçüncü nesillerin büyük çoğunluğu ise, bütün bütün kimliklerini ve ait oldukları asıl vatanlarının dînî, milli ve manevi değerlerini bilemez hale gelmişler.

Bir devlet politikası olarak yurt dışına onları gönderen Türkiye Cumhuriyeti Devleti, onları uzun zamanlar boyunca kendi hallerine terk etmiş. Beş altı milyonu bulan bu vatandaşlarının problemlerine, çözüm bulacak bir bakanlık kurmayı lüzumsuz görmüş. Dış İşleri bakanlığı ise, bahsini ettiğimiz problemlere eğilmek şöyle dursun, böyle bir bakanlığın kurulmasına büyük bir engel olmuş. Mevcut yurt dışındaki elçiliklerimiz ne ile meşguller bilmiyoruz. Çünkü, yurt dışındaki ülkelerde, Türklere karşı olumlu bir imaj maalesef yok. Bunun telafisi için her hangi bir gayret de görülmüyor. Bırakın gayret göstermeyi, oralarda yaşayan vatandaşlarımıza sıcak bir ilgiyi bile çok görüp, onlara tepeden bakan yaklaşımlarıyla, kendi vatandaşlarını ülkesinden soğutuyor. Bunları bizzat yaşayarak gördük.

Bundan dolayı, cisimleşmiş gurur âbidesi olmuş, din ve maneviyata yabancı bir bakanlığın insafına yurt dışındaki vatandaşlarımızı terk etmek yerine, özellikle bu maksatla kurulmuş ve vatandaşlarının her türlü problemlerini kendisine dert edinmiş, canla başla çalışan ve şefkat duygusunu öne çıkaran bir bakanlığın kurulmasını ve en kısa zamanda hayata geçirilmesini zaruri görüyoruz.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Advertisement

Yorum Yap