İnsan Ve Toplum Siyaset

ASÂYİŞ VE HUZURUN BEŞ ESASI

Modern devletler başta olarak, bütün ülkelerin en önem verdikleri konuların başında, milletin birlik ve bütünlüğü ile birlikte, asâyiş ve emniyetin, huzur ve güvenin temin ve tesis edilmesi gelir.

Bünyesi içinde fitne ve fesadın, anarşi ve kargaşanın kol gezdiği, kimsenin geleceğinden emin olmadığı toplumlarda, ne ahlâk bakımından ve ne de ekonomik olarak gelişme ve ilerleme olmaz. Özellikle iman ve itikat açısından boşluğa düşen, dünyaya gelişinin gayesini sadece güzelce yaşamak ve medeniyet eğlenceleriyle ömrünü geçirmek olarak telakki ve kabul eden cemiyetlerde sahtekârlık, dolandırıcılık, rüşvet, iltimas ve sair kötü ahlâklar revaç bulmaya başlar. Güçlü olanlar zayıfı ezer. Kaviler zulme ve zayıflar ağlamaya başlarlar. İşler çetelerin ve mafyaların elinde kalır. Devlet gücü bile milleti ezmeye bir araç olarak kullanılır. Milletin hukukunu korumakla vazifeli olan merciler, insan haklarını ihlâl etmede bir beis görmezler.

Milletin ahenk içinde devamını sağlamak için beş esasın şart olduğunu söyleyen Bediüzzaman Hazretleri onları şöyle tespit ediyor: 1- Hürmet 2- Merhamet 3- Emniyet 4- Haram ve helâli bilip haramdan çekinmek 5- Serseriliği bırakıp itaat etmek.

Milletin güven içinde yaşamasının temel taşlarını teşkil eden bu esaslar, asâyiş ve huzurun, emniyet ve güvenin bel kemikleridir. Bunları temin edecek olan da sağlam bir iman ve güzel ahlâkların cemiyette hâkim olmasıdır. Asıl bunların temin edilmesine çalışılmalıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap