İman ve İbadet

TOPRAĞIN ÜSTÜ VE ALTI- 2

Dünya kâinatın kalbi olduğu gibi, toprak tabakası da  dünyanın kalbidir. Topraktan yaratılan ve yine ölümle toprağa dönecek olan insan nev’i kâinat ağacının meyvesi olduğu gibi, insanın şükür ve ibadeti de  insanın meyvesidir. Buna binaen kâinat insan için, insan da şükür ve ibadet için yaratılmıştır.

Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi ” Toprak, tecelliyat ve cilvelere en yüksek bir aynadır. Evet, kesif (katı) bir şeyin aynası ne kadar lâtif olursa, o nispette suretini vâzıh (açık ve net) gösterir. Ve nurâni bir şeyin de aynası ne kadar kesif olursa, o nispette esmanın (isimlerin) cilvelerini cilalı gösterir. Meselâ: Hava aynasında, yalnız şemsin (güneşin) zayıf bir  ziyası görünür.  Su aynasında şems ziyasıyla görünürse de, elvan-ı seb’ası (yedi rengi) görünmüyor. Fakat toprak aynası, çiçeklerinin renkleriyle, şemsin  ziyasındaki yedi rengi de gösterir. ‘Kulun Rabbine en yakın olduğu hal, secde ettiği halidir.” olan hadis-i şerif, bu sırra işâreten şehâdet eder. Öyle ise arkadaş, topraktan ve toprağa inkılap etmekten ve kabre girip yatmaktan tevahhuş etme, korkma!” (Mesnevi-i Nuriye s. 203)

İradesinin dışında imtihan için bu dünya denilen imtihan meydanına gönderilen insanlar, bu gün toprağın üstünde dolaşıp dururlarken, bir gün ansızın toprağın altına girecek ve hayatının bütün safhalarının hesabını vereceklerdir. Fakat, insanların büyük bir çoğunluğu bunu düşünmek bile istemezler. Ne kadar hayret edilecek bir durum! Allah hidayet versin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

 

Reklam

Yorum Yap