İman ve İbadet

TEVHİD NAZARIYLA GÖRÜNEN GÜZELLİKLER

Tevhid nazarıyla ve Allah hesabına bakılınca bütün İlâhi güzellikler kalp gözüyle göründüğü halde, Allah’tan bağımsız ve tabiat gözlüğüyle bakıldığında o güzellikler görünmez olur.

Bediüzzaman Hazretlerinin verdiği misaller dürbünüyle baktığımızda, bu gerçek açıkça görünür. Meselâ, nihayetsiz âciz ve zayıf bir yavruya, memeler musluğundan Kevser suyu gibi hoş, berrak, lâtif, gıdalı, bembeyaz bir sütü imdadına göndermek ve o sütten daha lâtif olan şefkat hissini anneye yerleştirmek ve yeryüzündeki insanî ve hayvanî bütün valideleri aynı şekilde donatmak fiilinde, Cenab-ı Hakkın sonsuz rahmet, kerem ve ihsanının güzelliği parlak bir tarzda göze görünür. Eğer tevhid nazarıyla bakılmaz ve Allah adına nazar edilmezse, bu harika fiiller tabiata ve tesadüfe havale edilip, o İlâhi güzellikler mahiyetini kaybeder ve çirkinliğe inkılâp eder.

Keza, dehşetli bir hastalıktan şifa bulmak yüzünde de, hakiki şifa verici olan Allah’ın rahmeti ve cemali görünürken, tevhid gözüyle bakılmadığı zaman, o şifa bulmak nimeti dahi cansız ve şuursuz olan ilâçların özelliğine verilir, bütün bütün kıymetten düşer.

Keza, dalâletin nihayetsiz elem ve ızdırabını ruhunun tâ derinliklerinde hisseden ve dünyada dahi manevi bir cehennemin azabını çeken bir insana, iman ve hidayet ihsan etmek gibi en büyük bir nimet sonsuz şükürler gerektirirken, aklı esas alan Mutezileler gibi, her şeyi kendi aklının mahsulü olduğunu telâkki eder ve bahası cennet olan o Rahmanî pırlanta, bir cam parçası gibi değersiz hâle gelir.

Ehl-i dalâlet nazarında böylesine  değeri düşen kıymetli hakikatler, ehl-i gaflet olan ve tahkiki imandan nasibi olmayan ehl-i iman için de fazla bir anlam ifade etmez. Ancak, tefekkürî bir ameliyatla, gözler üzerindeki ülfet, ünsiyet ve gaflet perdeleri yırtılırsa, o manevi güzellikler parlak bir tarzda göze görünmeye başlarlar.

Cenab-ı Hak, tahkiki bir imanla gözler üzerindeki gaflet perdelerini kaldırsın ve cümlemizin hidayetini arttırsın, âmin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap