Hayat

RİSALE-İ NUR DERSLERİNDE TARZIMIZIN KORUNMASI

Nur Talebelerinin en önem verdikleri hizmet vasıtalarının başında geleni, Risale-i Nur dersleridir. Zira bu dersler, ehl-idalâlete karşı manevi ve fikri cihadın hizmet meydanlarıdır. Onun için derslerin câzip olması esastır.

Önceden hazırlığı yapılmış, kimin ders okuyacağı belli olmuş, ilgili yerleri tespit edilmiş ve yerine göre his ve heyecan ihtiva eden, yeni gelenleri de dikkate alarak yapılan derslerin tadına doyum olmaz. Merhum Zübeyir Ağabey “Ben ders yaptığım risaleyi muhatabıma satamazsam, ders yaptığımı kabul etmem, yanmayan yakamaz. Fikirler, his ve heyecanlarla beslenir.”dermiş.

“Derste dost düşman tefrik edilmez. Risaleler mal-i umumidir, tarafgirlik kaldırmaz.”kaidesine binaen, umumi derslerle ihtisas dersleri ve belli bir birikim ve altyapı gerektiren içtimai ve siyasi dersler aynı olmaz. Onun içindir ki, Zübeyir Ağabey dersleri üç bölüme ayırtır, birincisi imanla ilgili bahisler, ikincisi müdafaalar ve üçüncüsü Lâhika mektupları şeklinde dersleri yaptırırmış. Böylece, ders aralarında çayların içildiği ve muhabbet havasının meydana geldiği ortamlar tam bir câzibe merkezini oluşturur.

Bahsi geçen ders tarzımızı korumak ve farklı havalara sokulmasına fırsat vermemek görevimizdir. Sürekli doğruları söylemek ve doğru tarzı muhafaza etmek asıl vazifelerimizdendir. Allah’ın rahmeti de ancak böyle celp edilebilir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap