Anadolu Seyahat Notları

RAKİP DEĞİL, REFİK OLMAK- 1 (GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ…)

Reklam

Altı asırdan fazla ömür süren Osmanlı Devleti, geride muhteşem bir medeniyet ve kültür bıraktı. İslâm ve iman temellerine dayanan bu değerlere bu gün bile hâlâ erişebilmiş değiliz.

Esnaf ve sanatkârları toparlayıp eğiten AHİ TEŞKİLATI, Batı toplumlarında hiç emsali olmayan bir ahlâk ve anlayışı ihya etmekle, Osmanlı medeniyetinin ne kadar yüksek değerlere ve sağlam temellere dayandığının en açık bir belgesidir. Sabah namazından sonra dükkânını açan bir esnaf siftah yaptığı zaman, yeni bir müşteri geldiğinde “Ben siftah yaptım. Yan ve karşı komşular henüz siftah yapmadılar. Onlardan alsan daha iyi olur.” diyecek kadar diğergâm ve yüksek ahlâk sahibi idi.

Bu günün şartlarında hüküm süren rekabet piyasası, rakip kabul ettiği başka şirketleri piyasadan silmek ve batırmak için her türlü hile ve entrikayı yapmakta hiç bir mahzur görmemektedir. “Büyük balık küçük balığı yutar. Güçlü olan zayıfı ezer.” mantığıyla büyügüçlü alış veriş merkezleri, daha şimdiden on binlerce insanın ev geçindirdiği bakkallık mesleğini neredeyse piyasadan sildi. Çeşitli isimlerdeki şirketlerin ve holdinglerin birbirlerini yok etmek için yaptıkları kıran kırana ticaret savaşları, magazin basınının sermayesi olmaya devam ediyor.

Âhiretle ilgili uhrevi hizmetlerle meşgul olan dinî cemaatlerin ise, aralarında asla rekabet olmamalıdır. Zira, İ’lâ-yı kelimetullah olan Allah’ın adını yüceltmek ve İslâm dinine hizmet etmek onların ortak maksat ve hedefleridir. Dinî cemaatler birbirine rakip değil, refik olmak durumundadırlar. Kulvarı ve hizmet metodu farklı olsa da, aynı otobanda yol alan yol arkadaşıdırlar. Birbirlerinin hizmetlerine taraftar ve duacı olmak onların boyunlarına bir borçtur. Herkes inandığı ve beğendiği tarzdaki hizmetine devam etmeli, fakat başkalarını kötüleyerek kendisine kıymet verdirmek gafletine düşmemelidir. “Herkesin gittiği yol güzelse, bizimki daha güzel.” deme hakkından daha öteye gitmemelidir. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap