Anadolu Seyahat Notları

ANADOLU’NUN NUR KAHRAMANLARI- 1 (GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ…)

26 Ağustos 1071 tarihinde yapılan Malazgirt Meydan Muharebesiyle Bizanslıları bozguna uğratan ve Anadolu’nun kapısını Müslüman Türk milletine açarak, bin küsur yıldan beri İslâm mührünü bu vatan topraklarının bağrına basan ve “Türkiye, Müslümandır ve ebediyete kadar Müslüman kalacaktır.” sözünün, günümüz siyasetçileri tarafından söylenmesine vesile olan Selçuklu sultanı Alpaslan ve daha sonra Selçuklulardan bayrağı alarak, asırlarca İslâmın bayraktarlığını üstlenen şanlı Osmanlı devletinin cihangir ve kahraman insanlarının torunları olan bu günün mert ve yiğit nesilleri; aynı inanç, aynı heyecan, aynı şevk ve kahramanlıkla dinine, milletine ve vatanın maddi ve manevi birlik, beraberlik ve bütünlüğünün korunması için hizmetlerine devam ediyorlar.

İslâm dininin ihyası ve yücelmesi için gayret, himmet ve cihadın maddi değil, manevi olduğunu idrak eden ve manevi tahribatı, manevi ihlâs sırrıyla tamir etmek şeklinde anlayan ve silahlı cihaddan Kur’an’ın şiddetle yasak ettiğini kavrayan ve bu esaslara binaen dinsizlik ile mücadeleyi ilim zemininde yaparak, hizmetini müspet hareket temeli üzerine bina eden, Anadolu bozkırlarının yiğit insanları ve bu günün iman fedaileri olan Risale-i Nur Talebeleri, kahramanca hizmetlerine sahip çıkıyorlar.

Resmi ideoloji olan Kemalizmin dayatmalarına boyun eğmeden, her türlü engellemelere, tahriklere ve tahriplere teslim olmadan yiğitçe yollarına devam eden bu kahramanları, mele-i âlânın hadsiz sakinleri alkışladığı gibi, gelecek nesillerin kadirşinas ve hakperest insanları dahi alkışlayacak ve hepsinden önemlisi Allah’ın rızasına nail olacaklardır, inşaallah.

Bir vesileyle gerçekleştirdiğimiz Anadolu seyahati esnasında gidebildiğimiz şehirlerdeki iman hizmetinin gayretli ve aktif hizmetkârlarını gördükçe ve dahili-harici her türlü sıkıntı ve çilelere maruz kaldıkları halde, yolundan ve dâvâsından taviz vermediklerini müşahede ettikçe; inancımız öylesine perçinlendi ki, bu kudsi iman hizmeti kıyamete kadar devam edecek ve bu ülkenin Müslüman kimliği korunacaktır, inşaallah. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap