Hayat

NUR HİZMETİNDE ÂZAMÎ GAYRET VE FAALİYET

Afyon mahkemesi savcısının “Said Nursî, ihtiyarladıkça artan enerjisiyle gençleri zehirlemeye çalışıyor.”demesi ilginçtir. “Biz zamanında çok hizmet ettik, biraz da gençler çalışsın.”diyerek himmet ve gayreti zaafa uğrayanların bundan alacağı çok dersler vardır.

“Bilseydiniz gayret ne kadar kıymattardır, bir dakikanızı bile boşa geçirmezdiniz.”diyen Bediüzzaman anlayana çok şeyler söylüyor. “Bir adamın kıymeti, himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise, o tek başına bir millettir.”vecizesi, ölünceye kadar kulağımıza küpe olmalıdır.

Almanya’da, Shutturtgart’a bağlı Sindelfingen dershanesine, aile fertleriyle birlikte arabasına binip, 140 kilometre mesafeden iki saatlik derse katılarak, tekrar geldiği yere aynı gece dönen Nur Talebelerinin gayreti ve hizmet anlayışı, ibretli bir faaliyet anlayışıdır. Bunu bizzat gördük ve yaşadık.

Tek başına Risale-i Nur dâvâsının avukatlığını yapan ve gecesi gündüze karışan ve çok şevk kırıcı ve moral bozucu olaylara muhatap olduğu halde, otomobile bindiği zaman: Artar cihadla şavkımız/ Fahr-i Resul imamımız/ Allah deyip cenk ederiz/ Var nusrete imanımız. gibi benzer marşları söyleyen ve söyleten merhum Bekir Berk Ağabeyin bu karakteri de örnek alınacak rehberlerimizdendir.

“Deprem İlâhi bir ikazdır.”dediği için dokuz ay hapiste yatan Mehmet Kutlular Ağabey, çıktıktan sonra yirmi sekiz vilayet ve bir çok ilçede yapılan programlara konuşmacı olarak katıldı. “Kazaya kalan hizmetleri mi yapıyorsun ağabey!”diye lâtife ettiğimde “Kardeşim! Gittikçe yaşlanıyoruz. Âhirete daha çok sevap göndermemiz lâzım. Yatarak âhiret kazanılmaz.”demesi de ibretli bir örnektir.

Bu hakikatlere binaen âzamî şevk, âzamî faaliyet ve âzamî gayret, Nur hizmetinin temel dinamiklerindendir. Allah, hepimizin şevkini ve gayretini arttırsın, âmin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap