İnsan Ve Toplum

“NASIL YAŞADIYSANIZ ÖYLE ÖLÜRSÜNÜZ”- 2

(Dünden devam)

Dünya semasında şeytanlara karşı melâikeleri mücadele ettirip onları kovduran ve  kalp etrafında şeytanın vesvesesine melek ilhamını mukabele ettiren Hikmet-i İlâhiye, kâfirlerin tahribatına karşı da müminleri çıkarıp tamir ettirmeyi gerekli kılmış. Bu ilâhi sırdandır ki, iman ve inkâr mücadelesi, Hz. Adem Aleyhisselâm zamanından beri sürüp gelmektedir.

Şeytana ve ona uyanlara mühlet tanıyan Cenab-ı Hak, isyanlarının cezasını imhal etse bile ihmal etmeyeceğini ve âhiret cehennemini onlar için hazırladığını bütün kutsal kitaplarda ve özellikle yüzlerce Kur’an ayetleriyle haber vermektedir. Bununla birlikte, bu dünyada bile ekseriyetle galebe ve zafer er ya da geç müminlerin olmakta, âhiret âleminde ise, tamamen zafer müminlerin olacaktır. Ehl-i dünya ve ehl-i dalâlet şimdiki güldüklerine ve müminlerle alay ettiklerine binler defa pişman olacaklar ve Allah’ın adaleti onlara hak ettikleri cezayı vermekle son gülen ehl-i iman olacaktır.

“Nasıl yaşadıysanız öyle ölür, nasıl öldü iseniz öyle de dirilirsiniz.” buyuran Allah’ın Resulü (asm) müminlere de, kâfirlere de çok büyük dersler veriyor. Dinden uzak ve yabancı bir hayat sürenlerin sonunun zarar ve hüsran olduğu gibi, samimi olarak inanan ve her türlü engellere rağmen inancının icaplarını yaşayanlar ise, hüsn-ü akıbet ve cennetle mükâfat göreceklerdir.

Bu hakikatler çerçevesinde asıl maharet, böyle imanla kabre girebilmektir. Bu fâni hayat nasıl olsa bir şekilde geçer. Yeter ki isyan ile, inkâr ile değil, iman ve salih amellerle geçsin. “İnsanlar dünya hayatında iken uykuda gibidirler ancak öldükleri zaman uyanırlar.” buyuran Sevgili Peygamberimizin (asm) bu hadis-i şerifini, Bediüzzaman Hazretleri şöyle ifade etmektedir: “Şu güzerân-ı hayat (geçici hayat) bir uykudur, bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgâr gibi uçar gider.”

Cenab-ı Hak, ölüm sekerâtı  uyandırmadan evvel uyanmayı ve rızasına uygun bir hayattan sonra, iman ile bu fâni dünyadan çıkıp gitmeyi cümlemize nasip etsin inşaallah, amin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap