Siyaset

NASIL BİR TÜRKİYE ?- 1

Cumhuriyet kurulduğundan bu yana, millet ve devletçe nasıl bir Türkiye istediğimize bir türlü karar veremedik.

Yeni rejim tesis edilirken, devletin en tepelerindeki en etkin kişilerin niyeti ve fikirleri farklı olduğundan, temelden çürük olan bir yapılanmayla kör topal bu günlere kadar geldik.

Ülkenin kalkınmasını, Hristiyan âlemi gibi İslâm dininin terk edilmesinde gören çarpık bir zihniyet, devletin bütün gücünü kullanarak ve çıkartılan kanunları bir kılıf yaparak icraatını sürdürdüğünden; milletin mayasını, devletin özünü teşkil etmesi gereken İslâm dininin dışlanmasıyla, kendi öz benliğimizden büyük çapta koptuk. Tam olarak hâlâ kendimize gelebilmiş değiliz.

Zaruretlerin getirdiği tatbikatla, asırlardır sürüp gelen saltanat idaresinin sembolü olan padişahlığı kaldırıp cumhuriyeti ilan etmekle, İslâm’ın asıl mesleği olan meşrutiyet-i meşrua olan parlamenter sisteme geçtik. fakat, bir padişahın sultası ve istibdadından kurtulacağız derken, daha dehşetli olan bir komitenin istibdadına düştük. Cumhuriyet adı altında ve altın bir tas içinde dehşetli bir istibdat zehirini zorla millete içirdiler.

Batı devletlerinin baskısı ve zorlamasıyla geçtiğimiz çok partili demokrasi döneminin üzerinden bir asra yakın bir zaman geçti. Fakat, hâlâ tam demokrasi nimetinden mahrumuz. Kendisini devletin asıl sahibi ve cumhuriyetin asıl bekçileri olarak kabul eden ve millet iradesini hiçe sayan bazı kurumlar yüzünden, genç demokrasimiz maalesef yaralı. Yaşadığımız bir çok ihtilal ve muhtıralar buna sebep oldu.

Millet iradesinin temsilcisi konumundaki bazı milletvekilleri ve bir kısım sosyal kuruluşlar tarafından memleketimiz yarı demokrat bir ülke olarak vasıflandırıldığı gibi, Batılı devletler tarafından da bu durum haklı olarak eleştiriliyor. Mutlaka buna bir çözüm bulunmalıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap