İslam ve Kur'an

MÜSAVATSIZ ADALET, ADALET DEĞİLDİR- 2

Cenab-ı Hakkın “Muhakkak sen pek yüksek bir ahlâk üzerindesin.” övgüsüne mazhar ve yaşayan Kur’an olan Sevgili Peygamberimiz (asm), hayatı boyunca her zaman adaleti esas aldı ve “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.” emr-i İlâhisinden hiç ayrılmadı.

“Hırsızlık yapan kadın ve erkeklerin elini kesin.” ayeti geldikten sonra, Fatıma adında zengin bir kadının elinin kesilmemesi için araya çok rica edenler geldi. “Vallahi, bu işi yapan kızım Fatıma dahi olsa, onun dahi elini keserdim. Zira, eski ümmetlerin helâkine bir sebep de, fakir birisi suç işlediği zaman hemen cezası verilir, zengin birisi işlediğinde ise, cezası verilmezdi.” buyurmuştu.

Sevgili Peygamberimiz (asm) adalet kavramı üzerinde çok durmuş ve ümmetini adaletle hükmetmeye ve adaletten ayrılmamaya teşvik etmiştir. Hazret-i Ebu Hüreyre’den (r.a.) rivayetle “Üç şey vardır ki, onlar kime verilmişse, o kişiye Hazret-i Davud’un (as) nesline verilen nimetler kadar nimet verilmiş sayılır. Bu üç şey: Kızarken de zenginken de adaletten ayrılmamak, gizlide de, açıkta da Allah’tan korkmaktır.” (Cami üs Sağir s. 855) Ümmü Seleme’den (r.a.) rivayetle: “Kim ki, Müslümanlar arasında hüküm vermekle imtihan edilirse, taraflardan birine, diğerine hitap ettiğinden daha yüksek sesle hitap etmesin.” (Cami üs Sağir s. 1518) Hazret-i Ali’den (r.a.) rivayetle: “Adalet güzeldir. Fakat idarecilerde olursa daha güzeldir.” (Cami üs Sağir s. 1216) Ebu Said rivayet ediyor: “Kıyamet günü insanlar içerisinde Allah’a en sevimli olan ve Ona en yakın bulunan kişi adil idarecilerdir. İnsanlar içerisinde Allah’ın en çok kızdığı ve Ondan uzak olan kişi de zalim idarecilerdir.” (Cami üs Sağir s. 580)

Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerin bu çağa hitap eden en güzel ve tesirli tefsiri olan Risale-i Nur eserlerinde, Bediüzzaman Hazretleri de adalet kavramı üzerinde bir hayli tahliller yapmış ve “Müsavatsız adalet, adalet değildir.” diyerek son noktayı koymuştur.

Gerçekten aklı başında ve şuuru yerinde olan bir mümin, hem aile hayatında, hem toplum hayatında, hem de idareci ve hüküm verme makamında ise, Kur’an ve Hadislerin ışığında hareket eder ve adaletle iş görmekten asla ayrılmamaya çalışır. Cenab-ı Hakkın bizleri adaletle hareket etmeye muvaffak kılmasını niyaz ediyoruz.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap