İslam ve Kur'an

ŞEYTANIN ARKADAŞLARI- 2

Cin şeytanlarının yanı sıra insan içinden de şeytanlar vardır. Hak yola sırt dönen ve diğer insanları da yoldan çıkarmaya çalışan ve insanların nefsanî ve şehvanî duygularını tahrik ederek, şeytanın arkasına düşüren insanî şeytanlar, cin şeytanlarından daha tehlikelidir. Zira, yılan gibi etrafını zehirlemeye çalışan bu menhus varlıklar, kendilerini insanlığın hayrına çalışan kişiler olarak göstermeyi başarmaktadırlar. Dünyanın her türlü cazip şeyleriyle  insanları aldatmaktadırlar.

Böyle insanların iç yüzlerini deşifre eden Bediüzzaman, onlar hakkında şu tespitleri yapmaktadır: “Evet, insanı dünyaya çağıran esbab (sebepler) çoktur. Başta nefis ve hevası (arzuları) ve ihtiyaç ve havassı ve duyguları ve şeytanı ve dünyanın sûrî tatlılığı  ve senin gibi kötü arkadaşları gibi bir çok dâileri (çağırıcıları) var. Halbuki bâki olan âhirete ve uzun hayat-ı ebediyeye dâvet eden azdır. Eğer sende zerre miktar bu biçare millete karşı hamiyet varsa ve ulüvv-ü himmetten dem vurduğun yalan olmazsa, hayat-ı bâkiyeye dâvet eden azlara imdat etmek lâzım gelir. Yoksa, o az dâileri susturup çoklara yardım etsen, şeytana arkadaş olursun.” (Lem’alar s. 126)

Bir zamanlar resmi ideolojiye dayanıp lâiklik perdesine bürünenlerin, din ve dindarlar üzerinde estirdikleri devlet baskısına dikkat edince, kimlerin şeytana arkadaşlık ettikleri daha iyi anlaşılıyor.

Allah’a kulluk yapmayarak ibadetten kaçanların ilâhı, elbette nefis ve şeytandan başkası değildir. Ancak, Allah’a ve dinine savaş açanların varacağı en son yer, dünya ve âhirette mağlubiyet ve hüsrandan başka bir yer değildir. Onların geçici olarak bir galibiyetleri olsa da, asıl galibiyet Allah’ın ve onun dinine samimi olarak bağlı kalanlarındır. Bu her zaman böyle olmuştur.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap