Ahiret İman ve İbadet

MÜKÂFAT MENZİLLERİ

Sonsuz maksat ve gayeler için bu kâinatı yaratan Cenab-ı Hak, diğer varlıklar içinde insan nevini yaratıp, bu güzel dünyayı onlar için bir imtihan meydanı yapmıştır.

“Hanginizin ameli daha güzel olacak diye ölümü ve hayatı yaratan odur.” Mülk Suresi. 2) gibi ayetlerle insanın yaratılış amacı ortaya konmuştur. İnsandan istenen, bu kâinatın Yaratıcısını tanımak ve ona iman ile ibadet etmektir. İşte, yaratılışın bu maksadına uygun hayat sürenlerle, aksine hareket edenler için, ölüm ötesinde ebedî bir mükâfat ve mücazat menzilleri hazırlandığı bütün semavî kitaplarda haber verilşmiştir.

Bahsi geçen hakikatleri açıklayan nice ayetler vardır. Meselâ “İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennet meyvelerinden her rızık verilişinde ‘Bu daha önce yediğimiz meyvedendir’ diyecekler. Halbuki bu rızık onlara dünyadakine benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler vardır. Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır.” (Bakara Suresi.25)

“Mümin olarak erkek veya kadın, her kim salih amel işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğramazlar.” (Nisa Suresi. 124)

“Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara, ebedî olarak cennette kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde çok güzel köşkler vadetti. Allah’ın rızası ise, bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu, büyük bir başarıdır.” (Tevbe Suresi.72)

“İşte onlar için, içlerinde ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak altın bilezikler ile süslenecekler, ince ve kalın ipekten yeşil giysiler giyeceklerdir. O ne güzel karşılıktır! Cennet de ne güzel yaslanacak yerdir!” (Kehf Suresi. 31)

Numune olarak iktibas ettiğimiz bu ayetler gibi yüzlerce Kur’an ayetinin müjdelediği, bu dünya hayatının imtihanını başarı ile verenler için, Allah’ın vadettiği mükâfat menzilleri cennetlerdir. Sekiz tabaka olan ve her tabaka kendi içinde insanlar adedince dereceleri barındıran cennetler, insanların amellerine göre farklılık arz edecektir. Allah, asla vaadine muhalefet etmez. Asla vadettiği şeyden vazgeçmez. Kudreti ise, her şeye yeter. Ona bir baharı yaratmak, bir çiçeği yaratmak kadar kolay gelir. Cennetin icadı bir bahar kadar ona rahattır. İnsanın fıtratı ise, ebedî bir âlemi ve daimi bir cenneti iktiza eder. Zira, insanın bütün istidat ve kabiliyetleri, emelleri ve istekleri cennete bakar ve onu ister. Elbette o kabiliyet ve istekleri veren Allah, onları ziyan etmeyecektir. Önemli olan orayı kazanmak için gayret göstermektir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTybe-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap