KENDİNİ BİLEN, RABBİNİ DE BİLİR
İman ve İbadet

KENDİNİ BİLEN, RABBİNİ DE BİLİR

Dünya hayatının afaki meseleleri arasında insan çoğu zaman kendi nefsini unutuyor. Geniş dairelerin cazibedar olayları, dar dairedeki en önemli konuları düşünmekten alıkoyuyor. Bu duruma ara sıra fren koymak lazımdır ki, en elzem konuları gündemimizden çıkaramasın. Cenab-ı Hak bir hadis-i kudside “Ben, göklere ve yere sığmadım ancak mümin kulumun kalbine sığdım.”buyurmaktadır. O, kullarının ne yaptıklarını hakkıyla bilen hatta kalplerinden geçen en gizli sırlarını dahi bildiğini haber veren merhametli Rabbimizdir. Ayet lisanıyla bize şah damarımızda daha yakın olduğunu bildirmektedir.
Sevgili Peygamberimiz de, “Kim kendini tanırsa, Rabbini de tanır.”buyurmuştur. Zira insanın mahiyetine öyle maddi ve manevi cihazlar yerleştirilmiştir ki, Sanatkarı hesabına bakılsa, en küçük bir tesadüf ihtimalinin olmadığı görülür. Bediüzzaman’ın dediği gibi mesela, insan vücudunda iki yüz küsur kemik, altı bin damar ve derisinde 24000 gözenek vardır. Bunlar ve bütün organlar en ince hesap ve planlamalar ile yaratılmıştır. Bu hakikate binaen Bediüzzaman “Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku! Yoksa hayvan ve camit hükmünde bir insan olmak ihtimali var.”demektedir. Allah kendimizi tanıyarak, Rabbimizi de tanımayı ve itaat etmeyi nasip etsin.

Yorum Yap