İman ve İbadet

“İSTİŞARE EDEN PİŞMAN OLMAZ”- 1

Mahiyeti bir çok noksan sıfatlarla yoğrulan insan, noksanlığını gidermek için diğer insanlarla teşrik-i mesai etmeye mecbur olur. Bunlardan birisi de istişare meselesidir.

Meşveret veya istişare, bir meselede ehil, akıllı ve salih kişilerle danışılarak, onların fikri alınıp icraat yapılmasıdır. Bu, o kadar önemli bir konudur ki, Sevgili Peygamberimiz (asm) “İstişare eden pişman olmaz.” hadisiyle ümmetini istişare etmeye teşvik etmiştir. İstişarenin önemi hakkında bir çok hadis-i şerifler vardır. Onlardan birisi de “Kim bir işe girişmek ister de, o hususta Müslüman biri ile istişare ederse, Allah onu işlerin en doğrusunda muvaffak kılar.” (Kütüb-ü Sitte cilt: 16)

Aslında istişare Allah’ın emridir. Bu itibarla meşveret etmek, aynı zamanda ibadet etmektir. Zira, Allah’ın yapın diye emrettiği şey ibadet olur. Uhud Savaşı öncesinde Hazret-i Peygamber Efendimiz (asm) sahabeleriyle istişare etti. Kendi fikrinin aksine istişareden meydan savaşı çıktı. Ayneyn Tepesinde vazife verdiği elli kadar okçu, Resülulllah’ın (asm) kesin emrine rağmen, ganimet için kırk kişisi tepeyi terk ettiklerinde, Halit bin Velid’in kumandasındaki süvari birliği arkadan dolanarak, galip olan İslâm ordusunun mağlup olmasına sebep oldu.

Bu üzücü hadise üzerine ayet nazil oldu. “Allah’tan bir rahmet eseridir ki, sen onlara yumuşak davrandın. Eğer, sen katı kalpli birisi olsaydın muhakkak onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları affet, Allah’ın onları bağışlaması için dua et ve işlerinde onlarla istişare ile karar verip azmettiğinde ise, Allah’a güven ve Ona tevekkül et. Şüphesiz Allah, Kendisine tevekkül edenleri sever.” (Al-i İmran Suresi ayet: 159)

Hakkında ayet olmayan her meseleyi sahabeleriyle istişare eden Peygamber Efendimize (asm), istişare sonucu yapılan Uhud savaşının neticesi mağlubiyet olduğu halde, Cenab-ı Hak yine istişareyi emretmekte ve mağlup olmanın sebebi istişare değil, daha başka sebep ve hikmetlere dayandığını bildirmektedir. İstişare emri geldikten sonra bir sahabe şöyle diyor “Bu ayet nazil olduktan sonra, sahabeleriyle bu kadar çok istişare eden Resülullah’tan (asm) başkasına rastlamadım.” (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap