İman ve İbadet

İSLÂM’I TEBLİĞDE METOT

Tebliğde metot ve hakka dâvette usul çok önemlidir. Halin icabına mutabık, mevcut şartlara muvafık hareket etmek, yumuşak sözlü, güler yüzlü ve tatlı dilli olmak, tebliğde dikkat edilmesi gereken noktalardır.

Bunlarla birlikte, imanla ilgili konuları ikna ve ispata dayandırmak, muhatapların bir kısım zaaflarını başa kakmamak, tebliğ ettiğimiz hakikatleri bizzat nefsimizde yaşamak, aceleci olmayıp muhataba zaman tanımak, öncelikleri dikkate almak da önemlidir. Gazete, dergiler, anlaşılması kolay olan kitaplar, seminer, konferans ve Nur sohbetleri gibi vesilelerden istifade etmek gibi faaliyetler de değerlendirilmelidir. Çeşitli sebeplerden dolayı muhatabın zihninde oluşmuş sorulara ikna edici cevaplar vermek, bıkkınlık, yorgunluk ve usanç duymadan, doğru bildiğimiz hakikatleri ısrarla savunmak gibi bir çok unsurlar da dikkate alınmalıdır.

Bizim halimiz, tarlaya tohum eken çiftçilerin durumu gibidir. Çiftçi tarlaya tohumunu eker, gereken diğer işlemlerini de yapar, fakat neticeyi yalnız Allah’tan bekler. Cemiyet ve toplum hayatı bir tarla gibidir. İslâm ve iman hakikatleri de tohumlar gibidir. Etrafımızdaki insanlara bu hakikatler tebliğ edilmeli, hem de bu vazife âzamî şevk ve gayretle yapılmalı, ancak netice Allah’a bırakılmalıdır. Seneler önce tebliği yaptığınız bir kişi, bir de bakarsınız hidayete gelmiş ve ibadetlerini yerine getiren bir insan haline gelmiştir. Hizmet ve gayret bizden, yardım ise Allah’tandır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap