MİDE YANMASI, ÜLSER VE KANSER
Tefekkür

MİDE YANMASI, ÜLSER VE KANSER

Kendi irademizle vücudumuzda en yorduğumuz organ midedir. Bunun sonu ise, hastalıklar olarak kendini göstermektedir.

Mide yanması, reflü ,gastrit, ülser ve kanser gibi hastalıklar, zamanla hayatı çekilmez hale getirir. Toplumun yüzde otuz veya kırkını etkileyen bu hastalıklar, yemek kültürünün bozukluğundan kaynaklanmaktadır. Mide yanmaları ve reflü gibi şikâyetler, yemek borusunun mide ile bağlandığı yerdeki halka biçimindeki kasların gevşemesiyle, mide asidinin yemek borusuna ve geniz boşluğuna doğru geri kaçmasından meydana gelir. Gastrit ve ülser ise, midenin iç yüzeyinin incelmesi, zamanla yaraların oluşması neticesinde mide asidine karşı dayanıksız hale gelerek, mide kanamalarına sebep olunmasıdır. Eğer zamanında tedavi yapılmazsa, bunun nihayeti kansere kadar gider ve midenin komple alınmasını netice verir.

Mide en hayati organlarımızdan biri olduğundan, onu her cihetle korumak durumundayız. Hazret-i Ali’nin )r.a.) bir sözü olarak bilinir: “İnsan, kendi dişiyle kendi mezarını kazar.” Gerçekten çok doğru bir söz. Çoğu hastalıkların kaynağı, bilerek ya da bilmeyerek ve haram helâl ayırımı yapmadan midenin doldurulmasıdır. Kendinin ve çoluk çocuğunun boğazından haram lokma girmesin hassasiyeti, şuurlu müminlerin en belirgin özelliğidir. Çünkü Bediüzzaman Hazretlerinin dediği gibi, toplum hayatının sağlıklı olmasını temin eden beş temel esastan biri de, haram helâl ayırımı yapıp, haramdan kaçınmaktır.

Cenâb-ı Hak, bu hassasiyeti herkese nasip etsin, amin.

www.asyanur.info

Yorum Yap