İman ve İbadet

MELEKLERİN ÇEŞİTLERİ

Hazret-i Cebrail (as), Mikail, İsrafil ve Azrail gibi Allah’a en yakın dört melek dışında yeryüzü melekleri, semavat melekleri, Arş melekleri, mukarrebun melekleri, ilham melekleri, yardım melekleri, müdebbirat melekleri gibi binler çeşit melâike taifesi vardır.

Bedir Savaşında, Allah beş bin melek ile Peygamber Efendimizi (asm) takviye etmiştir. Melekler çeşitli özelliklerde görünme özelliğine sahiptir. Meselâ, Hazret-i Cebrail (as) ,Hazret-i Meryem’e güzel bir insan suretinde göründüğü gibi, Sevgili peygamberimize (asm), Dıhye namında ki güzel yüzlü bir sahabe suretinde çok defa görünmüştür. Hakiki şekliyle ise, Miraç Gecesinde Cennetü’l Me’va gövdesi olan Sidretü’l Münteha’da görünmüştür.

Melekler, insanî sultanların memurları gibi, Allah’ın icraatlarına yardımcı tayin edilmiş memurlar değildir. çünkü Allah, her türlü noksan ve kusurdan münezzehtir. Acizlik Ona yanaşamaz. Zatının ortağı olmadığı gibi, icraatının dahi ortakları yoktur. Melekler, Allah’ın icraat-ı Rububiyetinin dellalları ve tamaşa eden nâzırlarıdır.

Melekleri kanatlı kızlar şeklinde tasvir etmek ve öyle olduklarını zannetmek bâtıl inançlardandır. Daha çok Hristiyanların uydurdukları şeylerdir. Bu bâtıl inancı Allah, Kur’an-ı Keriminde şiddetle reddetmektedir “Sor o müşriklere: Kız çocukları Rabbinin de, oğlanlar kendilerinin mi? Yoksa O, melekleri dişi olarak yarattı da, onlar buna şahit mi oldular? Haberiniz olsun ki, ‘Allah doğurdu’ demeleri de onların uydurmalarındandır. Şüphesiz onlar yalancılardır.” (Saffat Suresi: 149-152)

Allah, müşriklerin Ona isnat ettikleri her türlü bâtıl fikir ve inançlardan münezzehtir. Hiç bir cihetle noksan ve kusur, acz ve zaaf Ona yanaşamaz. Bir anda her yerde ilim, irade ve kudret gibi sıfat ve isimleriyle ve Ehadiyet sırrıyla bulunur. Sonsuz fiilleri ve işleri aynı anda karıştırmaksızın icra eder. Melekler, Allah’ın işine yardım eden ortakçıları değildir. Kudretin izzetini korumak için araya konulmuş perdelerdir. Hayatı veren O olduğu gibi, gerisin geriye alan yine Odur. Hazret-i Azrail (as), haksız şikâyetlerin Allah’a gitmemesi için araya konmuş bir perdedir.

Dünya hayatındayken insanı koruyan “Hafaza melekleri” ve insanın amellerini yazan Kiramen katibin melekleri de vardır.Bize düşen meleklere tereddütsüz iman etmektir.Mü’min olmanın gereği de budur.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap