İman ve İbadet

İBADET NİYETLİ HİZMETLER- 1

Âyet-i kerimelerin beyanına göre, sadece Allah’ı tanıyıp Ona iman ve ibadet etmek vazifesiyle bu dünyaya gönderilen insanların asıl gayesi, Allah’a kulluk yapmaktır. Bunun dışında kalan her şey tâlidir, yani ikinci üçüncü derecededir.

Kur’an-ı Kerim’in tarif ettiği şekliyle insan ne kadar Allah’ı tanımakta terakki ederse, o nispette Allah’ı sever. Allah’ı sevme oranına göre de, Ona olan itaati ziyadeleşir. Emir ve haramlara riayeti nispetinde de Allah’ın rızasına nail olunur.

İnsan için en yüce maksat, rıza dairesinde Allah’ın muhabbetine mazhar olmaktır. Ona mazhariyet ise, cihan saltanatından daha değerli bir saadettir. Zira, dünya saltanatı burada kalır, Allah’ın rızasına mazhar olmak ise, ebedi hayatı kurtarır ve sonsuz saadetlere kavuşmayı netice verir.

Allah’ın rızasını kazanmanın ve muhabbetini celp etmenin en doğru, en kısa ve en kolay yolu Sünnet-i Seniyeye uymaktır. Yaptığı ibadet ve hizmetlerinde Allah’ın rızasını arayan kimsenin en çok dikkat etmesi gereken cihet ise, niyet meselesidir. Niyetindeki ihlâsını kaybeden kişinin ameli ne olursa olsun, sahibini sıkıntıya sokar.

Bediüzzaman Hazretlerinin niyet ile ilgili izahları, gerçekten çok dikkate alınması gereken tespitlerdir: “Arkadaş! Bu niyet meselesi, benim kırk senelik ömrümün bir mahsulüdür. Evet, niyet ölü ve meyyit olan hâletleri ihya eden ve canlı, hayatlı ibadetlere çeviren bir ruhtur. Ve keza, niyette öyle bir hasiyet vardır ki, seyyiatı hasenata ve hasenatı seyyiata tahvil eder. Demek, niyet bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlâstır. Öyle ise, necat, halâs (kurtuluş) ancak ihlâs iledir. İşte bu hasiyete binâendir ki, az bir ömürde, Cennet bütün lezâiz (Lezzetler) ve mehasiniyle (güzelliğiyle) kazanılır. Ve niyet ile insan daimi bir şâkir olur, şükür sevabını kazanır.” (Mesnevi- i Nuriye s. 61) (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap