Kabre Gülerek Girenler

KAFESTEN UÇAN BİR KUŞ GİBİ- 2 (GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ…)

(Dünden devam)

Asrımızda, Peygamber Efendimizin (asm) dâvâsına en büyük bir vârisi olan Bediüzzaman Hazretleri de “Nasihat istersen ölüm yeter.” demektedir. Gerçekten ölümden daha büyük ve tesirli bir nasihatçi olamaz. Çünkü, her şeyi apaçık gözler önüne sermekte ve itiraza mecal bırakmamaktadır.

Mesnevi-i Nuriye adındaki eserinde Bediüzzaman’ın şu ikazları ne kadar önemlidir: “Aklı başında olan insan, ne dünya umurundan (işlerinden) kazandığına mesrur ve ne de kaybettiğine mahzun olmaz. Zira, dünya durmuyor, gidiyor; insan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Bak, ihtiyarlık şafağı kulaklarının üstünde tulû etmiştir (doğmuştur). Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tavattun etmeye (vatan tutmaya)  niyet eden hastalıklar, ölümün keşif kollarıdır. Maahâza, ebedi ömrün önündedir. O ömr-ü bâkide göreceğin rahat ve lezzet, ancak bu fâni ömürde sa’y ve çalışmalarına bağlıdır. Senin o ömr- ü bâkiden hiç haberin yok. Ölüm sekerâtı uyandırmadan evvel, uyan!” (Mesnevi-i Nuriye s. 111)

Geçen hafta başında vukua gelen Yaşar amcamın vefatı, bu gerçeklerin ne kadar kesin ve net olduğunu gösteriyordu. Uzun bir zamandan beri devam eden ve namaz üzerine geçen altmış bir senelik bir ömrün sonunda, kafesten uçup giden bir kuş gibi, yorgun ve hasta bedenini terk eden amcamın ruhu bekâ âleminde geçti ve rahmet-i Rahmana kavuştu. Allah, kabrini pür nur, mekânını cennet eylesin, amin.

Köy şartlarında tahminlerin çok üstünde bir cenaze cemaati vardı. Köy meydanında, tabutunun başında Risale-i Nur’dan bir ders okuduk. Ölümün bir hiçlik, yok olup gitmek olmayıp, daha mükemmel bir hayata geçiş olduğunu izah ettik. Dünyaya gelişimizin en büyük gayesinin iman etmek ve Allah’a kulluk yapmak olduğunu ve imtihan edildiğimizi söyledik. Kulluk içindeki beş vakit namazın önemini anlattık.

Çok sıcak ve bunaltıcı bir havada defin işlemi yapılırken toplanan bulutlar, ortalığın serinlemesine vesile oldu. Cemaat dağıldıktan sonra bir saat kadar süren sağanak halindeki yağmurlar bir mesaj niteliğindeydi. Çünkü, ehl-i imanın ölmesiyle semâ âlemi mahzun oluyor ve ayetin ifadesiyle gözyaşı döker gibi ağlıyordu.

Rahmetli dedem, babaannem ve babamın bulunduğu aynı mekâna defnettiğimiz amcam nur içinde yatsın, mekânı cennet olsun ve Allah taksiratını affetsin, amin. Allah, cümlemize iman ile kabre girmeyi nasip etsin, binler amin…

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

 

 

Reklam

Yorum Yap