Kabre Gülerek Girenler

KAFESTEN BİR KUŞ GİBİ UÇUP GİDEN AMCAM- 2 (GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ…)

(Dünden devam)

Asrımızda Sevgili Peygamberimizin (asm) en büyük bir vârisi olan Bediüzzaman Hazretleri de “Nasihat istersen ölüm yeter.” demektedir. Gerçekten ölümden daha büyük ve tesirli bir nasihatçi olamaz.  Çünkü, her şeyi açıkça gözler önüne sermekte ve itiraz etmeye mecal bırakmamaktadır.

Mesnevi-i Nuriye adındaki eserinde Bediüzzaman Hazretlerinin şu ikazları çok önemlidir: “Aklı başında olan insan, ne dünya umurundan (işlerinden) kazandığına mesrur ve ne de kaybettiğine mahzun olmaz. Zira, dünya durmuyor, gidiyor; insan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun; bak, ihtiyarlık şafağı kulaklarının üstünde tulû etmiştir (doğmuştur), başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış, vücudunda tavattun etmeye (vatan tutmaya) niyet eden hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Maahaza (bununla beraber), ebedi ömrün önündedir. O ömr-ü bâkide göreceğin rahat ve lezzet, ancak bu fâni ömürde sa’y ve çalışmalarına bağlıdır. Senin o ömr-ü bâkiden hiç haberin yok. Ölüm sekerâtı uyandırmadan evvel, uyan!” (Mesnevi-i Nuriye s.111)

Yaz mevsimi şartlarında vukua gelen Yaşar amcamın vefatı, bahsi geçen gerçeklerin ne kadar kesin ve net olduğunu gösteriyordu. Uzun bir zamandan beri devam edip gelen ve namazla geçen altmış bir senelik bir ömrün sonunda, amcam kafesten uçan bir kuş gibi, hasta ve yorgun bedenini terk ederek, ruhu bâki âlemlere uçup gitti ve Rahmet-i Rahmana kavuştu. Allah kabrini pür nur ve mekânını cennet eylesin.

Köy şartlarında tahminlerin üstünde bir cenaze cemaati vardı. Köy meydanında, tabutu başında Risale-i Nur’dan bir ders okuduk. Ölüm hakikatinin yok olup gitmek olmayıp daha mükemmel bir hayata geçmek olduğunu izah ettik. Dünyaya gelişimizin asıl maksadının, iman ile ibadet etmek olduğunu ve bunun için imtihandan geçirildiğimizi söyledik. Beş vakit namaz kılmanın ne kadar önemli olduğunu anlattık.

Çok sıcak ve bunaltıcı bir havada defin işlemi yapılırken toplanan bulutlar, ortalığın serinlemesine vesile oldu. Cemaat dağıldıktan sonra bir saat kadar süren sağanak halindeki yağmur, sanki bir mesaj niteliğindeydi. Çünkü, ehl-i imanın ölmesiyle sema mahzun oluyor ve ayetin ifadesiyle gözyaşı döker gibi ağlıyordu. O da, kabre gülerek girenlerden oldu, inşaallah.

Dedem, babaannem ve babamın bulunduğu aile mezarlığına defnettiğimiz Yaşar amcam nur içinde yatsın ve mekânı cennet olsun ve Allah bütün ölmüşlerimize rahmetiyle muamele etsin, amin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

 

 

 

Reklam

Yorum Yap