Anadolu Seyahat Notları

İMAN HİZMETİNDE HAMLE YILLARI (NOSTALJİ YAZILARI-7)

İslâm tarihi boyunca bir çok tarihî şahsiyetlerin çeşitli sebeplerden dolayı inzivaya çekildiği ve sosyal hayattan koptukları görülür. Fakat, bu geçici kopukluk, daha sonra icra edecekleri büyük hizmetlerin ve insanlığın kurtuluşu için yapacakları büyük vazifelerin manevi ön hazırlığı içindir. İmam-ı Gazali ve Bediüzzaman Hazretleri bu hakikate iki örnektir.

Fert planında görülen bu tablo, bir kısım dînî cemaatler için de söz konusudur. Geçici olarak durgunluğa giren bâzı cemaatler, daha sonra ifa edecekleri dünya çapındaki hizmetlerin, o dönemde sanki ön hazırlığını yaparlar. Sonra yayından fırlayan bir ok gibi, vazifeli oldukları kudsî vazifeye sür’atle intikal ederler.

Evet, mensubu olmakla şeref duyduğumuz camianın da böyle bir manzarası olduğu görülüyor. 12 Eylül 1980 ihtilâlinden bu yana, bilinen çeşitli sebeplerden dolayı kısmen durgunluğa giren cemaatimizin, son bir kaç seneden beri sürekli toparlandığı görülüyordu. Nihayet içinde bulunduğumuz 1996 yılı ve sonrası, tam bir hamle yılları olacağının emareleri her tarafta görülmeye başladı.

Anadolu’da  zaman zaman yaptığımız ziyaretlerde, en ummadığımız hizmet mahallerinde, bu gerçeği açıkça görmek mümkün oluyor. Geçmişiyle kıyaslanmayacak kadar mükemmel ve şevkli hizmetlerin icra edildiğini görmek, bizleri de heyecana getiriyor. Özellikle temel hizmetlerde görülen bu tablo, hizmetin bütünlüğü içinde çok önemli bir yeri olan neşriyatımıza da aksedecek ve hizmetler her cihetiyle inkişaf edecektir, inşaallah.

Bu cümleden olarak geçtiğimiz Cuma akşamı, yapılan dâvet üzerine Yozgat iline gittik. İki senelik bir aradan sonra tekrar gittiğimiz Yozgat ilindeki hizmetler, gerçekten çok mesafe almış. Bu güzel neticenin meydana gelmesinde emeği geçen bütün kardeşlerimizi tebrik ederiz. Cenab-ı Hak, şevklerini ve gayretlerini arttırsın, amin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap