İMAN HİZMETİ CEREYANI- 1
Risale-i Nur Hizmeti

İMAN HİZMETİ CEREYANI- 1

Kaynağı Kur’an ve Sünnete dayanan Nur Hareketi ve İslâm adına son yüz yılın yetiştirdiği Bediüzzaman gerçeği, bir asra yakın bir zamandan beri Türkiye’nin gündemine oturmuş, lehinde ve aleyhinde çok şeyler yazıla çizile bu günlere gelmiş ve hâlâ güncelliğini bütün tazeliğiyle koruyan müstakil bir iman hizmeti akımıdır.

Kendisine has hizmet metotları ve İslâm dinine hizmette kendine özgü meslek ve meşrebi olan ve dahilden ortaya çıkan bu masum halk hareketi, medyanın özel ilgi odağı olmuş. Fakat, çoğu zaman çarpıtılarak ve olduğundan farklı gösterilerek kamuoyu yanıltılmaya çalışılmıştır. Bir takım güç odaklarının desteğiyle meydana getirilen bazı gruplar, Nur hareketi içinde bir kol olarak gösterilmiş ve onların şahsında Nurculuk denilen bu iman hizmeti kötülenmeye yeltenilmiştir.

Bir zamanlar otuz bin kişiyle Kocatepe Mevlidi yaptığımız bir sırada, otuz kişilik Acz-i Mendiler ekranlara çıkarılmış, uzun saçları ve sopalarıyla, garip kıyafetleri ve hareketleriyle, sanki Nur Talebeleri onlarmış gibi lanse edilip, milletin gözü korkutulmaya teşebbüs edilmiştir. Ancak, belli maksatlara alet edilen bu bir avuç grup, son kullanma tarihi geldiğinde, bir paçavra gibi buruşturularak bir kenara atılmıştır.

Dinini doğru olarak anlayıp, dosdoğru yaşamaktan  ve milletin imanını kuvvetlendirmekten başka emelleri ve hedefleri olmayan iman hizmeti cereyanına mensup Nur Talebeleri, sürekli yeni gruplar üretilerek önleri kesilmeye çalışılmış ve onların üzerinden devleti ele geçirmeye çalışan insanlar gibi gösterilme garabeti sergilenmiştir. Fakat, olmayan şeylerle nazardan düşürülmeye uğraşılan bu hizmet cereyanı, er ya da geç doğru olarak anlaşılacak ve hak mutlaka yerini bulacaktır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap