İMAN HİZMETİ CEREYANI- 2
Risale-i Nur Hizmeti

İMAN HİZMETİ CEREYANI- 2

Hayatı boyunca müspet hareketi mesleğinin en temel prensiplerinden biri yapan Bediüzzaman Hazretlerinin, meslek ve meşrebini özenle takip eden Nur Talebeleri ve iman hizmeti cereyanı, başkalarıyla kıyaslanmayacak kadar önemli ve değerli bir hizmet akımıdır. Gizli ajandası olmayan ve içi dışı şeffaf bu cereyan, doğru anlaşılmayı beklemektedir.

Nurculuk akımı; İslâm dinini doğru anlayıp dosdoğru yaşamaya çalışan, inançlarında asla taviz vermeyen, bununla birlikte irtica ile karıştırılmaması gereken, dindar mânâda bir cumhuriyeti ve Batı standartlarında tam bir demokrasiyi savunan, resmi ideoloji ile barışmaya yanaşmadığı halde, demokratik cumhuriyetten yana tavır koyan, milletin birlik ve beraberliğini, vatanın bölünmez bütünlüğünü hararetle müdafaa eden, Risale-i Nur prensiplerini vazgeçilmez bir hizmet felsefesi kabul eden ve memleketimizin bağrından çıkan bu samimi iman hizmeti cereyanı, başkalarıyla karıştırılmamalı ve kendi orijinalliği içinde değerlendirilmelidir, diye düşünüyor ve hakperest insanlardan ve kurumlardan ve kuruluşlardan bunu bekliyoruz.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami CEbeci videoları)

Yorum Yap