Bediüzzaman Said Nursi

İHTİYARLADIKÇA ARTAN BİR ENERJİ- 2

Bediüzzaman Hazretlerinin en kıymetli talebelerinden biri olan Zübeyir Gündüzalp Ağabey Afyon savcısına en güzel cevabı verir: “Eğer, Risale-i Nur bir zehir ise, bizim o zehire tonlarla, binlerce kilo ihtiyacımız var. Eğer sayın savcı çoklukla olduğu yeri biliyorsa tayyarelerle bize sevk etsin.”

Uzun ve yorucu mahkeme safahatından sonra, her zaman olduğu gibi yine netice berattır. Bunu şunun için anlattım: Otuz kırk seneden beri bu kudsi dâvânın çilesini çekerek gelen, içtimai, siyasi ve dünyevî imtihanları aşarak yüzünün akıyla bu günlere intikal eden; ihlâs, uhuvvet, istikamet ve tesanüt gibi makbul sıfatlarıyla müsellem olan kıdemli dâvâ adamları; dünyevî işlerin verdiği yorgunluktan emekliliğe ayrılıp kenara çekiliyor. İstiyor ki, bir vakıf arkadaş gelsin, mahallindeki bütün hizmetleri omuzlayıp götürüversin. Böylece, kendine de fazla bir yük düşmemiş olsun.

Fakat, vakıf bir kardeş gelse bile, onların tecrübe, kıdem, birikim, yaş ve vukufiyetine yetişmesi için, bir o kadar yaşaması ve çeşitli imtihanları aşması lâzım. Bunun için en kolay, hazır ve kalıcı çözüm, emekli olmuş başta öğretmen arkadaşlar olmak üzere, mahal meşveretinin üzerinde ittifak edebileceği diğer uygun arkadaşları çorap, maydanoz, limon gibi şeyleri satmaya mahkum etmeyip, emekli maaşına ilâve bir katkıyı mutlaka verip, hizmet merkezlerimizde istihdam etmektir.

Böylece, bu ömürden sonra, ikinci ömür olan âhiret hayatına çalışması daha uygun dâvâ arkadaşlarımıza, âdeta hayatının ikinci baharını yaşatıp, kudsi hizmetimizi daha yukarılara yükseltmek gerçekleşmiş olacaktır. Bazı il ve ilçelerimizde kısmen başlatılan bu uygulama yaygınlaştığında, işi ve mesaisi sadece hizmet olan muazzam bir hizmet elemanı kadrosu ortaya çıkması sevindirici bir netice olacaktır.

İhtiyarladıkça artan bir enerjiyle, kudsi hizmete sahip çıkan böyle nurlu kadrolara şiddetle ihtiyacımız olduğu açık bir gerçektir. Böyle fedakârları bekliyoruz.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap