Hayat

HÂRİÇTEN GELEN İMTİHANLAR

“Mal ve evlatlarınız sizin için birer imtihan vesilesidir.”buyuran Cenab-ı Hak, hangimizin ameli daha güzel olacak diye denenmek için yaratıldığımızı belirtmiş oluyor.

“Din bir imtihandır. Teklif-i İlâhi, bir tecrübedir. Ervah-ı âliyeyi (yüksek ruhları) ervah-ı sâfileden (aşağılık ruhlardan) tefrik eder. Eğer imtihan olmasaydı Ebubekir-i Sıddık (r.a.) gibi elmas ruhlu olanlarla, Ebu Cehil-i lâin gibi kömür ruhlu olanlar bir seviyede kalırdı.”diyen Bediüzzaman, bu temel meseleyi izah ediyor.

Gerçekten her birimiz teker teker imtihan oluyoruz. Her ânımız imtihanla iç içe. Kimimiz bunun farkındayız, kimimiz değiliz. Fakat imtihan her hâl-ü kârda devam ediyor. Bunun neticesinde, zerre kadar sevap veya günah işlense, onun karşılığını göreceğimiz âyet lisanıyla haber veriliyor.

İmtihanlar bazen kolaydır. Bazen de ayırt edilemeyecek kadar ince ve zordur. İnsan, iradesiyle onları aşmak durumundadır. “Bu dünya tecrübe meydanıdır. Akla kapı açılır, fakat ihtiyar (irade) elden alınmaz.” İnsan, imtihanı kazanmak için iradesiyle tercihini haktan yana yapmalıdır.

Geçmişte Nur Talebelerinin imtihanları, hariçten gelen tecavüzlere karşı mukavemet şeklindeydi. Hapislere, sürgünlere, dayak ve işkencelere tahammül gerekiyordu. Bu, bir cihette kolaydı, safları sıklaştırmaya ve tesanüdü arttırmaya vesile oluyordu.

“Sizi kaç defa altın mı, bakır mı, diye üç dört eleklerle elemek kader iktiza etti ki, bu musibete düştük.”diyen Bediüzzaman, şahsî imtihanların arasında, cemaat olarak da imtihan olunduğumuzu haber veriyor.

“Elmaslar şişelerden, sıddık fedakârlar mütereddit sebatsızlardan, halis muhlisler benlik ve menfaatini bırakmayanlardan ayrılmak için bu imtihana girmemizin iki sebebi var.”diyerek, devamında izahını yapan Bediüzzaman, kıyamete kadar bu maksatlar için imtihanların hiç bitmeyeceğini bildirmiş oluyor.

Hâricî tecavüzler bitip, kurt gövdenin içine girdikten sonraki imtihanları aşmak kolay değildir. İmtihan çizgilerinin birbirine karıştığı, tercih şıklarının arttığı zamanlarda, imtihanın farkında olarak gözümüzü dört açmak ve Allah’a sığınmak en iyi çaredir.

asyanur.info    samicebeci.net

Reklam

Yorum Yap