Hayat

HARAM KEYİFLERDEN KURTULUŞ YOLU

İman ve Kur’an esaslarının aksini, aklen imkânsız olduğunu ispat edecek tarzda tatminkâr izahlar yapan Bediüzzaman, haram keyif ve eğlencelere düşenleri kurtaracak yegâne çareyi de söylüyor:

“Kur’an-ı hakîmin sırr-ı i’cazıyla hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur, bu dünyada manevi bir cehennemi dalâlette gösterdiği gibi, imanda dahi bu dünyada manevi bir cennet bulunduğunu ispat ediyor. Ve günahların ve fenalıkların ve haram lezzetlerin içinde, manevi elim elemleri, gösterip, hasenat ve güzel hasletlerde  ve hakâik-ı şeriatın amelinde cennet lezzetleri manevi lezzetler bulunduğunu ispat ediyor. Sefahet ehlini ve dalâlete düşenleri o cihetle, aklı başında olanları kurtarıyor.”

Bahsi geçen hakikati böyle ifade eden Bediüzzaman, akıbeti görmeyen, hatta inkâr eden insan hislerinin, bu zamanda akıl ve fikre galip geldiğinden, haramlara dalan insanları kurtarmanın tek yolunun, haram lezzetlerin içinde cehennem azabını tattıracak elemlerin olduğunu ispat ederek, o insanın hissini mağlup etmek olduğunu söylüyor ve Risale-i Nur eserlerinin bu yolu takip ettiğini beyan ediyor.

Evet, kâinatın zerreleri sayısınca Allah’ın varlık ve birliğine deliller gösterip ispat eden ve bu dünyada dinsizliğin temel taşlarını manevi atom bombası gibi paramparça eden Risale-i Nur, aynı zamanda haram keyif ve eğlencelere düşenlerin nasıl kurtulacağının yolunu da göstermiş oluyor.

Nefis ve şeytan ve şeytan vazifesini gören insanlar tahribini yaptıkları sürece, tamir ve irşat vazifesini üstlenen dâvâ adamları, iman hizmetini dünyanın sonuna kadar sürdüreceklerdir. Özellikle genç nesiller. bizlerden uzanacak şefkatli elleri bekliyor. Bu hizmet için, bir dakika boş geçirecek vaktimizin olmadığını bilmek durumundayız.

asyanur.info        samicebeci.net

Reklam

Yorum Yap