İnsan Ve Toplum

DEMOKRATİK HÜR TOPLUMLARIN ZAAFLARI- 1

Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle “Serbestiyet ve malikiyet” dönemine giren insanlık âleminin medeni ve hür toplumları, beşer aklının ürünü olan cumhuriyet ve demokrasi denilen yönetim biçimleriyle; insan hak ve hürriyetlerine en yüksek düzeyde önem vermektedirler.

Ferdi ön plana çıkaran ve halkına hizmet eden devlet modeline geçen demokratik ülkeler, resmi ideolojilerini çoktan tarih sayfalarına gömmüş, farklı inanç ve etnik özellikleri zenginlik vesilesi sayarak, ferde sağladıkları sosyal haklarla maddi açıdan mutlu toplumlar oluşturmuşlardır. Geleceğinden endişesiz ve emin fertlerden meydana gelen medeni toplumlar, demokrasi kültürünün de verdiği rahatlıkla birbirlerini olduğu gibi kabul ediyor, karşılıklı saygı içinde ve devlet-millet kaynaşmasının ve dayanışmasının huzuru içinde hayatlarını sürdürüyorlar.

En son gittiğimiz Avustralya ve Singapur başta olarak, daha önce gittiğimiz Almanya, Hollanda, İsviçre, Avusturya ve Fransa ülkelerinde bahsi geçen bu tabloyu bizzat görme imkânı buldum. Devlet herkese ve her kesime eşit mesafede. Kimse inancından ve yaşam biçiminden dolayı kınanmıyor ve baskı altına alınmıyordu. Lâiklik, vicdan ve din hürriyetinin koruyucu şemsiyesi olarak uygulanıyor, her fert kanunların suç saymadığı meşru hareketlerinde şahane serbest bir tavır sergiliyordu. Ne ekonomik ve ne de manevi meselelerde en küçük bir kaygı ve endişe yoktu.

Böylesine olumlu bir tabloyu meydana getirmeyi başaran demokratik ve hür toplumlar, özgürlük adı altında insanları başıboş ve maneviyat yoksunu bıraktıkları için bir çok zaaflarla arızalı durumdalar.

“Başkasına zarar vermedikten sonra istediğini kendi âleminde yapabilirsin.” felsefesini telkin ettiklerinden dolayı, insanları nefislerinin esareti altına sokmuşlar. Halbuki insan ne kadar hür olursa olsun, yine de Allah’ın kulu olduğunu unutmamalıdır. İnsan, ne başkasına ve ne de kendine zarar verme hakkına sahip değildir.

Din inancından ve manevi değerlerinden çok şey kaybeden ve ilgisiz davranan demokratik toplumlar, şimdilerde maddede aradıkları mutluluğu bulamamanın girdabında bocalayıp duruyorlar. Ne kadar acınacak bir durum!

asyanur.info  samicebeci.net  YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap