İnsan Ve Toplum

HAZRET-İ İSA ALEYHİSSELÂM DÜNYAYA DÖNDÜ MÜ?- 1

Cenab-ı Hakkın, kudret mucizesi olarak babasız yaratıp dünyaya gönderdiği Hazret-i İsa (as), kendisine kutsal kitap olan İncil indirilen büyük peygamberlerden birisidir. Onun babasız dünyaya gelişini garip karşılayarak çeşitli dedi kodular üretenlere Yüce Allah “İsa’nın meseli, Âdem’in meseli gibidir.” ferman ederek, Kur’an-ı Kerim’inde cevap verir. Annesiz ve babasız olarak yarattığı Hazret-i Âdem’i (as) örnek gösterir.

Kudüs civarındaki Beyt-ül Lâhim semtinde dünyaya gelen Hazret-i İsa (as), kitap olarak kendisine indirilen İncil ile insanları bir ve tek olan Âlemlerin Rabbi olan Allah’a iman etmeye ve güzel ahlâklı olmaya dâvet etti. Bu dâvete on iki kişi katıldı. Bu insanlara, Hazret-i İsa’nın havarileri denildi. Ancak onlardan birisi olan Yehuda hain çıktı. Hz. İsa (as), dağda havarilerini irşat ile meşgul iken önceden ihbar etti. Kendisi de havarilerin arasındaydı. Hz. İsa’yı (as) öldürmeye gelen kalabalık Roma askerleri dağa yaklaşınca, Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de haber verildiği gibi Hz. İsa’yı semaya yükseltti. Onu ihbar eden Yehuda denilen adamı da Hz. İsa (as) suretine çevirdi. Roma askerleri, Hz. İsa (as) zannıyla Yehuda adındaki hain adamı çarmıha gerdiler ve öldürdüler. Hz, İsa (as) ise, Allah’ın korumasıyla kurtulmuştu.

Kısaca hikâyesini anlattığımız Hz. İsa (as), İncil lisanıyla kendisinden sonra gelecek bir peygamberden müjdeli bir tarzda defalarca haber vermiş ve âhirzaman peygamberinin ümmetinden olmayı Cenab-ı Haktan niyaz etmiştir. Bu duası kabul olan Hz. İsa (as) için Peygamber Efendimiz (asm) “Âhirzamanda Hz. İsa (as) tekrar yeryüzüne inecek ve benim şeriatımla amel edecektir.” hadis-i şerifini beyan etmiştir.

Bahsi geçen hadis-i şerifin hakikatini izah eden Bediüzzaman Hazretleri şu açıklamayı yapar: “Âhirzamanda felsefe-i tabiiyenin verdiği cereyan-ı küfriye ve inkâr-ı Uluhiyete karşı İsevilik dini tasaffi ederek ve hurafattan tecerrüt edip İslâmiyete inkılap edeceği bir sırada, nasıl ki İsevilik şahs-ı manevisi, vahy-i semâvi kılıcıyla o müdhiş dinsizliğin şahs-ı manevisini öldürür; öyle de, Hazret-i İsa (as) İsevilik şahs-ı manevisini temsil ederek, dinsizliğin şahs-ı manevisini temsil eden deccalı öldürür. Yani, inkâr-ı Uluhiyet (Allah’ı inkâr) fikrini öldürecek.” Mektubat s. 6) (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap