Tefekkür

BEYİN DENİLEN HÂRİKALAR DİYARI- 2

(Dünden devam)

İnsan beyninde ortalama on milyar kadar nöron denilen sinir hücresi vardır. Bu aynı zamanda on milyar karar merkezi olduğunu ifade eder. Her hücrenin çapı beş ile on mikron arasında değişir. (Bir mikron milimetrenin binde biridir.) Bütün hücrelerde olduğu gibi, sinir hücresinin de etrafı bir zarla çevrilmiş ve içi sitoplazma denilen bir sıvı ile doldurulmuştur. O sıvı içinde hücre çekirdeği ve hücreyi besleyen enzimler ve mitekondriler yerleştirilmiştir.

Hücrenin etrafında bitki köklerine benzeyen çok sayıda dentrit denilen püsküller ve akson denilen daha kalın bir uzantısı vardır. Dentritler çevreden gelen haberleri hücreye, aksonlar da hücrede toplanan bilgileri ilgili organa veya diğer hücrelere naklederler. Aksonlar, sinir hücresinden gelen emri diğer bir sinir hücresine nakledecekse, sonlarında düğme gibi şişlikler meydana gelir. Bu şişlikler, diğer sinir gövdesine veya dentritlerinden biri ile temasa geçer. Her sinir hücresi, aynı anda çok miktarda sinir hücresinden mesajlar alır.

Aksonlar ile sinir hücresi veya dentritleri arasındaki bu bağlantı yerine “sinaps” adı verilir. Sinir hücrelerinin yüzeylerinin önemli bir bölümünü oluşturan bu sinapslarla bir hücre iki bine yakın sinir hücreleriyle bağlanmış olur. Hücre zarları pozitif, içindeki sıvı ise negatif elektrik yükü ile doludur. Hareket ettiğimiz zaman, bir anda beyinde milyarlarca karar merkezi harekete geçer ve bu artı ile eksi yüklü elektrik geçişleriyle istediğimiz hareketi gerçekleştiririz. Fakat, beynimizde  olup biten bu milyarlarca işlemlerden haberimiz bile olmaz. Yüce Kudretin kontrolünde vücut sistemi uyum ve dengesini korur ve hayat devam eder.

Meselâ; acıktığımız zaman kan şekeri düşer. Bundan haberdar olan sinir hücrelerimiz ve organizmamız, derhal andrenalin denilen bir madde salgılayarak, kaslarda depolanmış glikojeni serbest hale getirir ve kan şekeri yükselmeye başlar. Kan şekeri yükseldiği zaman da vücut insülin salgılar ve kandaki şeker düşürülür. Böylece, kandaki şeker miktarı doksan ile yüz on arasında sabit olarak tutulur. Şayet, vücut insülin salgılamada arızalıysa, şeker hastalarında olduğu gibi dışarıdan verilen insülin ile kan şekeri düşürülür.

İnsan vücudunda  meydana gelen böyle binlerce, belki de milyonlarca olayların karar merkezi hep beynimizdir. Muhteşem bir sanat eseri olan ve şu teknoloji asrında hâlâ tam olarak anlaşılamayan ve onunla bağlantılı olan bu hârika olaylar zinciri nasıl tabiat ve tesadüfle izah edilebilir? Nihayetsiz bir ilim, irade ve kudreti gerektiren bu sanatlar nasıl kendi kendine oluşabilir? Bizi ve bizimle ilgili her şeyi yaratan Yüce Kudreti akıl gözüyle göremeyen bir insan, elbette kendi aklından şüphe etmelidir.

asyanur.info  samicebeci.net   (YouTUbe-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap