Makaleler

BEŞİNCİ HALİFE SIRRI- 2

(Dünden devam)

İşte, Ehl-i Beyt zincirinin bu asırda nuranî bir halkasını teşkil eden ve kendi ifadesiyle baba tarafından soyu Hazret-i Hasan’a (r.a.), anne tarafından da Hazret-i Hüseyin’e (r.a.) dayanan, bu suretle hem Seyyid hem de Şerif özelliği taşıyan Bediüzzaman Hazretleri de, kesinlikle dünya saltanatına itibar etmemiş, devleti hedefleyen hiç bir hareketin içinde olmamış, tam tersine fertleri ve cemiyeti ıslah etmeyi hedefleyen bir hizmet modeliyle, gönüller sultanı olma özelliği kazanmış ve bu özelliğindendir ki, manevi saltanatı kıyamete kadar bâki kalacaktır.

Bu gün, yeryüzünde Papalık makamı gibi sembolik de olsa bir halifelik makamı kalmadı. Zira, cumhuriyeti kuranlar ve haricî güçler onu kendi maksatlarına en büyük engel olarak gördüler ve ilga ettiler. Fakat olsun, hiç dert değil. Çünkü, şekilden  ve formaliteden ibaret bir halifelik yerine, manevi ve hakiki bir halifelik zaten devam ediyor.

Bu çok önemli meseleyi Bediüzzaman Hazretleri şöyle izah ediyor: “Hazret-i Hasan’ın (r.a.) altı aylık kısacık hilâfeti ile beraber, Risale-i Nur’un, Cevşenü’l Kebir’den ve Celcelûtiye’den aldığı bir kuvvet ve feyizle, vazife-i hilâfetin en ehemmiyetlisi olan neşr-i hakaik-ı imaniye noktasında, Hazret-i Hasan’ın (r.a.) kısacık müddetini uzun bir zamana çevirerek, tam “Beşinci Halife” nazarıyla bakabiliriz. Çünkü, adalet-i İlâhiye ile bu asırda insanları mesut edebilir bir istidatta bulunan Risale-i Nur’dur ve onun şahs-ı manevisi, Hazret-i Hasan’ın (r.a.) bir muavini, bir mütemmimi, bir manevi veledi hükmündedir.” (Emirdağ Lâhikası s.71)

Evet, maddeten ve şeklen halifelik kaldırılmış olsa da, manen ve hakikaten gerçek halifelik Risale-i Nur’un şahs-ı manevisinde devam etmektedir, elhamdülillah.

(Not: Bütün gönül dostlarımızın üç aylarını ve mübarek Regaip Gecesini tebrik eder, ülkemize, İslâm âlemine ve insanlığa hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederiz.)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap