Kabre Gülerek Girenler

BİR ÇOBAN YILDIZI ZİYARETİ- 1 (GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ…)

Ebediyetler ülkesine akıp giden hayat yolculuğu içinde, üzerinde yaşadığımız dünya geçici bir duraktır. Hayat vazifesini bitirenler er ya da geç buradan göçer ve kabir âlemlerine geçer. Beden evindeki misafirliği sona eren ruhlar, Allah’ın emriyle yuvasını terk eder ve berzah tabakalarındaki yerlerine gider.

İman eden ve inancının gereğini emir ve yasaklara riayet ederek yerine getiren müminler, cennet bahçelerinden bir bahçe lezzetinde ruhani hayatlarına devam ederken, inkâr ile hayatını geçirenler ise, cehennem çukurlarından bir çukur azabına muhatap olurlar. Yerin karnındaki magma tabakası onlar için küçük bir cehennem vazifesini görür.

İman edenlerin ruhları yıldızlara yükseltilir. Bir kısmı berzah âleminin muhtelif tabakalarına gider. Hatta bir kısmı da, hadis-i şerifin ifade ettiği gibi “Yeşil kuşlar” denilen cennet kuşlarının içlerine emr-i Hak ile girerek, onların hasse ve duygularıyla o âlemi gezer ve seyrederler. Kabir âlemindeki ruhani hayat böylece Kıyamete kadar devam eder.

Kıyamet sonrası yeniden diriliş sabahında çürümüş bedenler, Allah’ın sonsuz kudretiyle göz kırpmaktan daha kısa bir zamanda yaratılır ve her bedenin kendi ruhu o bedene iade edilir. Ruh ve beden müşterekliğindeki ebedi hayat bu suretle başlamış olur. Ya ebedi cennet ya da ebedi azap memleketinde.

Otuz üç öğrenciyle gerçekleştirdiğimiz yaz okuma programının yapıldığı Zonguldak Yeni Asya Sosyal tesislerinde, o binaları vakfeden Osman Bayraktar Ağabeyin kabri başında ben bunları düşünüyordum.

2001 yılında âhiret memleketinin ilk durağı olan kabrine defnettiğimiz bu bahtiyar insan, küçük bir köyde beş yüz kişiden fazla sevenleriyle birlikte uğurlamıştık. Bütün dostları oradaydı. Gelemeyenler ise, gıyabında hatimler okumuştu. Türkiye’nin her tarafından onu tanıyanlar vardı. 1979 yılından 2001 yılına kadar, zor şartlarda meydana getirdiği üç dönüm arazi üzerindeki üç katlı sosyal tesisten binlerce insan gelip geçmiş, nice gençler orada iman hakikatlerini okuyarak, vatana ve millete faydalı birer insan haline gelmişti. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap