Bediüzzaman Said Nursi

BEDİÜZZAMAN’IN ZONGULDAK İLİNE ÖZEL DUASI- 2

(Dünden devam)

Karabüklü Süleyman Aslan Ağabey o bahtiyarlar topluluğundan biriydi. Risale-i Nur tefsirlerini 1956 yılından itibaren okumaya başlamış, onlardan aldığı manevi feyiz ve aşkın tesiriyle, Koca Sultan Bediüzzaman Hazretlerini görmek için yanmaya başlamıştı. Nihayet bir gün matbaadan yeni çıkan Mesnevi-i Nuriye’nin fasiküllerinden alarak Emirdağ ilçesinin yolunu tutar.

Altmış yaşını çoktan geçmiş olmasına rağmen, kırk yaşlarında genç ve dinç görünen bu Nur kahramanı, kâh hüzünlenerek, kâh sevinerek, kâh gözleri dolarak, kâh yerinden kalkıp coşarak anlatıyordu hatıralarını.

“Bediüzzaman Hazretlerinin kaldığı üst kattaki evin merdivenlerini ağır ağır çıkarken, kalbim yerinden çıkacakmış gibi çarpıyordu. O zaman yirmi yaşında bir delikanlıydım ve çok heyecanlıydım. Kapıyı çaldım. Kapıyı Tahiri Ağabey açtı. Üstadın çok hasta olduğunu ve şimdi ziyaretçi kabul etmediğini, hem şu anda evde olmadığını söyledi. Çok üzülmüş ve hüzünlenmiştim. Tâ Karabük’ten sırf üstadı görmek için geldiğimi söyledim. Şefkat kahramanı olan Tahiri Ağabey beni içeri aldı. Diğer ağabeyler ile birlikte kaldıkları odaya götürdü.

Aradan çok az bir zaman geçmişti ki, Üstadın arabasının sesi duyuldu ve Tahiri Ağabey süratle aşağıya indi. Biraz sonra Zübeyir, Tahiri ve Ceylan Ağabeylerin yardımıyla Üstad merdivenlerden çıkarıldı ve “Bana hemen misafirimi getirin.” dedi. Tahiri Ağabey beni Üstada götürdü. Elini öptüm. Beni kucakladı, bağrına bastı ve başımı okşadı. Heyecanım son noktadaydı. Âdeta kendimden geçmiştim ve ağlıyordum. Bana unutamayacağım bir ders yaptı. Kur’an ve iman hizmetinin ehemmiyetini izah etti ve “Ben Karabük, Eflâni ve Safranbolu’ya dua ediyorum. Fakat Zonguldak vilâyeti ve havalisine daha çok dua ediyorum.” dedi.

Süleyman Aslan Ağabey sanki o hâli tekrar yaşıyor gibiydi. Çok duygulanmıştı. Grup olarak bizler de aynı heyecan ve duygularla, ilgi ve sevgiyle unutulmaz hatıralar denizine dalıp gitmiştik. Ankara, G. Antep ve Urfa’dan gelen otuz kadar gençlerin, Zonguldak Yeni Asya tesislerinde birlikte dinledikleri bu hatıralar hepimizin şevkini arttırmış ve Bediüzzaman Hazretlerinin kudsi iman ve Kur’an hizmetine daha fazla gayret ve kararlılıkla sahip çıkmamıza vesile olmuştu.

Evet, her uğradığı şehirlerin vefat edenlerine veya hayatta olanlarına dualar eden Bediüzzzaman Hazretlerinin, Zonguldak ili ve havalisine ettiği o makbul duaların neticeleri açıkça görülüyor. Onları ve her taraftaki Nur kahramanlarını yürekten tebrik ediyor ve iman hizmetindeki gayretlerinin devamını Cenab-ı Haktan niyaz ediyoruz.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap