Bediüzzaman Said Nursi

BEDİÜZZAMAN’IN ZONGULDAK İLİNE ÖZEL DUASI-1

Osmanlı Devleti zamanında çeşitli vesilelerle Rusya, Almanya, Avusturya, Polonya, Bulgaristan ve Suriye gibi ülkeleri gören ve halkın dertlerini yerinde tespit ve irşat maksadıyla, vatan sathını adım adım dolaşan asrın manevi sahibi, maneviyat sultanı olan Bediüzzaman Hazretleri, hayatının son dönemini Emirdağ ilçesinde ve Isparta ‘da geçiriyordu.

O zamana kadar hem bu İslâm milletinin hem de âlem-i İslâm ve bütün insanlığın dünya ve âhiret saadetini temin etmek maksadıyla, Risale-i Nur adını verdiği büyük bir Kur’an tefsirini telif etmişti. Hayatını, bütünüyle insanlığın kurtuluşuna adamış ve dünya zevki namına bir şey tatmamıştı. Cumhuriyet mahkemelerinde savcılar tarafından çok vahim iddia ve isnatlara muhatap olmuş fakat kanunlar çerçevesinde bir suç bulunamadığı için her zaman berat almıştı. Çünkü O, suçsuz ve masumdu.

Bediüzzaman Hazretleri, ne halkın ikram ve hediyelerine ve ne de devletin cazip tekliflerine iltifat etmiyordu. Müstağni bir karaktere sahipti. Cenab-ı Haktan başkasının minneti altına girmek istemiyordu. Şayet kendisine verilmek istenilen şeyleri kabul etseydi, belki bir milyoner olup beyler ve paşalar gibi yaşar ve saltanat sürerdi. Fakat O, bir kul olarak fakir-ül hâl yaşamayı ve mütevazı olmayı tercih etmişti.

Eserlerindeki kuvvet ve tesir, hayatındaki tevazu ve sadelik insanları cezbetmiş, yüz binlerce insan, daha sağlığındayken eserlerinin ve dâvâsının etrafında pervane olmuştu. Yok edilemeyen ve vazgeçirilemeyen bir kitleydi bu..

Akşam namazından, ertesi gün öğleye kadar kimseyi odasına almayan ve evrat, ezkâr ve dualarla meşgul olan Bediüzzzaman’ın dualarına mazhar olan bu asil millet, onu dünya çapındaki kudsi hizmetine inanmış ve bağlanmıştı. Telif ettiği Nur Risaleleri, elden ele, gönülden gönüle yayılıp gidiyordu. Her muhtaç olan kişi onları buluyor ve ruhunun ebedi ihtiyaçlarını onlarla tatmin ediyordu. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap