Tefekkür

“ALLAH’I KİM YARATTI?”DİYE BİR SORU OLUR MU?

Reklam

Kısacık ve sınırlı aklıyla her şeyi sorgulayan insan, Allah’ı da sorgular, hatta onun varlığını tartışmaya açar. Allah’ın ezelden beri var oluşunu aklına sığdıramadığı için, insanların büyük çoğunluğu Allah’ı inkâr etmeye kalkar.

Allah, ezelden beri var olan, varlığı kendiliğinden devam eden Yüce Yaratıcıdır. Kıdem denilen ezeli oluş, beka denilen sonsuzluk, varlık, birlik, yarattığı varlıklara benzememek, Allah’ın zâti sıfatlarındandır. Allah, doğmamış, doğurmamış, eşi, benzeri ve ortağı olmayan sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi olan âlemlerin Rabbidir.

“Her şeyi Allah yarattıysa, peki Allah’ı kim yarattı?”diye bir soru olamaz. Zira böyle bir soru kendi içinde çelişkilidir. Her şeyi yaratanın da bir yaratıcısı olursa, zaten o da yaratılmışlar sırasına girer. O yaratana da bir yaratıcı, diğerine de bir yaratıcı bulmak gerekir. Böylece sonsuza kadar giden hayali yaratıcılar var olduğunu hayal etmek, akıl ve mantıkla bağdaşmaz. Muhakkak bir yerde bu bitmesi lâzım.

Mesela, rütbesiz bir asker emri bir üst rütbeliden, o da daha üstünden, ondan sonrakiler hep bir üstünden emir alır ve iş başkomutan olan cumhurbaşkanına kadar dayanır. “Peki cumhurbaşkanı kimden emir alıyor?”diye bir soru olmaz. Başkomutan emir veren fakat başkasından emir almayan son mercidir.

Keza; dünya, ay ve diğer gezegen yıldızlar ısı ve ışığını güneşten alıyor. “Peki güneş nereden alıyor?”diye soru sorulmaz. Zira güneş ısı ve ışık kaynağıdır. Öyle olduğu için başka yerden bir şey almaya muhtaç değildir ve onun için adı güneştir.

Aynen bu iki misalde olduğu gibi, Allah bütün varlıkları ve  kâinatı yaratan ve hiç bir şeye muhtaç olmayan yüce bir kudretin sahibidir. Her şey onda nihayet bulur. Bütün semavi kitapların ve gönderilen peygamberlerin bize ders verdiği Allah inancı budur. Ancak kimi insanlar Allah’a inanır, kimi de inkâr eder. Burası imtihan dünyasıdır. Bu imtihanın sonuçları da âhirette karşılığını bulur. Kimi insanlar mükâfat menzillerine giderken, kimi insanlar da azap memleketine gönderilirler. hadise bundan ibarettir.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap