Tefekkür

ŞEFKAT YOLU- 1

Reklam

Diğer canlılardan farklı olarak yüksek bir fıtratta yaratılan insanın mahiyetine, Cenab-ı Hak sayılamayacak kadar çok duygular ve manevi cihazlar koymuştur.

Maddi bedeni itibariyle ve istidatlarına bir sınır ve kayıt konmaması sebebiyle, melekleri bile geri bırakabilecek ve cennetin en yüksek makamlarına lâyık olabilecek bir yapıya sahip olan insan; fıtratına yerleştirilen kabiliyetleri veriliş maksadının aksine kullanırsa, şeytanları bile geçecek ve cehennemin en dibine inecek bir özelliğe de sahiptir.

Kâinatın nihayetsiz fezasında ve nihayetsiz bir boşlukta döndürülüp duran ve güneşe bağlı bir imtihan meydanı olarak kurulan bu dünya gezegeni üzerindeki insanlar, mahiyetlerindeki istidat ve kabiliyetleri yerli yerinde kullanarak, onları cehennem kapılarını açacak değil, ebedi saadet kapılarını açacak bir surette değerlendirmek için yaratılmıştır.

İşte, insana verilen bu hadsiz manevi cihazlar ve duygular içinde en mühimlerinden biri de şüphesiz şefkat hissidir. Cenab-ı Hakkın, Rahman ve Rahim isimlerine ulaşmaya en emin ve kısa bir yol olan şefkat yolu, rahmet yoludur. Şefkat hissinin her şeyi kaplaması ve çok önemli olmasındandır ki, şefkat kahramanı olan asrın manevi sahibi Bediüzzaman Hazretleri, onu mesleğinin dört esasından biri kabul etmiştir. Acz, fakr, şefkat ve tefekkür, Nur mesleğinin temel taşlarındandır.

Cenab-ı Hakkın Vedud ismine mazhar olan bir kısım ehl-i hakikat, azâmî mertebede o ismin cilveleriyle Allah’a bakarlar. Aşk hissi onlarda hükmeder. Muhabbet her cihetle galebe çalar. Her şeyi sevdiğine feda ederler. Halbuki Üstadın ifade ettiği gibi “Şefkat, aşk ve muhabbetten çok keskin, parlak, ulvi ve nezihtir ve makam-ı nübüvvete lâyıktır.” (8. Mektup)

“Siz yeryüzündekilere merhamet ediniz ki, gök ehli de size merhamet etsin. Merhamet etmeyene, Allah merhamet etmez.” mealindeki hadis-i şerifler, şefkat ve merhametin ehemmiyet derecesini nazara vermektedir. “Yaratılanı hoş gördük, Yaratandan ötürü.” diyen Yunus Emre de derin mânâlara işaret etmektedir. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

 

Reklam

Yorum Yap