İnsan Ve Toplum

ÂHİRZAMANDA DEĞERLERİN YER DEĞİŞTİRMESİ- 1

İslâm tarihine dikkatli bir gözle bakıldığı zaman, peygamberlik nurunun mâzi tarafında kalması ve dahilde meydana gelen olumsuz olaylardan dolayı, İslâm toplumlarında iman, ahlâk ve amel bakımından bozulmalar meydana geldiği görülecektir.

Ancak, geçmişte bozulan kavim ve ümmetleri peygamberler göndererek ıslah eden Cenab-ı Hakkın, Son Peygamberden (asm) sonraki bozulmaları, mânen vazifelendirdiği mürşitler, müçtehitler ve bir nevi Mehdi hükmündeki mübarek zatlar marifetiyle irşat ve ıslah etmesi de Allah’ın bir kanunudur.

Âhirzamandaki bozulmalar ise, İslâm tarihinin hiç bir döneminde görülmediği kadar dehşetli olmuştur. Onun dehşetini Peygamber Efendimiz (asm) haber verdikçe sahabeler titremiş ve onlardan sonra gelen ümmet onun dehşetinden, şer ve fitnelerinden Allah’a sığınmıştır.

Asr-ı Saadette bütün değerler ve onların zıtları belliydi. İman ile inkâr, doğruluk ile yalancılık, emanete riayet ile hıyanet, sözünde durmak ile caymak gibi hallerin arasında; cennet ile cehennem kadar uzak bir mesafe vardı. Sahabe-i Kiram, Allah Resulüne bakarak güzel ahlâkın her çeşidini en yüksek derecede yaşıyor, ahlâksızlığın da her türlüsünden yılandan ve akrepten kaçtıkları gibi kaçıyorlardı. Kur’an ve onun sünnet-i seniyedeki yansıması ve sahabeler tarafından yaşanması, cahiliye dönemini tamamen kapatmış ve yeni bir saadet asrının meydana gelmesine vesile olmuştu.

Fakat, o tarihten günümüze kadar geçen uzun zaman diliminde değerler yıpranmaya uğramış, hatta âhirzzaman diye tarif edilen bu günkü hayatımızda değerler büyük ölçüde yer değiştirmiştir. Bunun böyle olacağını peygamberlik gözüyle gören Sevgili Peygamberimiz (asm), vukua gelecek gelişmeleri birer birer haber vermiştir. Sağlam olan altı hadis kitabı başta olarak, bütün sahih hadis kitaplarında bahsi geçen  bir hadis, Hazret-i Ali (r.a.) tarafından nakledilmiş ve sağlam ellerden geçerek bize kadar gelmiştir.

Peygamber Efendimiz (asm) bir gün “Gençleriniz fıska (günahlara) düştüğü ve kadınlarınız azgınlaştığı zaman haliniz ne olur?” diye sorduğu zaman, sahabeler hayretle sorarlar: “Ya Resülullah! Böyle bir zaman mı gelecek?” diye sordular. Peygamber Efendimiz (asm): “Evet, hatta daha da beteri olacak.” der. Devamla: “İyiliği emretmeyip, kötülükten sakındırmadığınız vakit, haliniz ne olur?” Sahabeler hayretle: “Yani, bu olacak mı?” diye sorarlar.

Peygamber Efendimiz (asm) yine “Evet, hatta daha da beteri.” diye cevap verir. Devamla: “Haramı emredip, helâli yasakladığınız vakit, haliniz ne olur?” diye sordu. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap