TEMEL HİZMETLERİMİZ- 2
Risale-i Nur Hizmeti

TEMEL HİZMETLERİMİZ- 2

!970 yılından bu tarafa gazete, dergi, kitaplar, seminer, konferans ve paneller, radyo ve televizyon programları ve Bediüzzaman mevlitleriyle, geniş dairelerle Risale-i Nur’un en önemli konuları paylaşılıyor ve böylece dostlar dairesi genişliyor. Her türlü yayın ve sosyal faaliyetler, iman ve Kur’an hizmetlerinin birer vasıtasıdır ve her birinin kendi makamında bir önceliği ve üstünlüğü vardır.

Ancak, dâvâ adamlarının ve iman hizmetkârlarının yetişmesini sağlayan en önemli faktör temel hizmetlerimizdir. Dershane içi eğitim ve özel ders ve ilgiler bunun en birinci vesilesidir. Malumdur ki, temeli sağlam olmayan binalar, az bir sarsıntıda kendilerini yıkılmaktan kurtaramazlar.

Mensubu olduğumuz Yeni Asya Ekolü çok sağlam temeller üzerine inşa edilmiş ve çok köklü dâvâ adamları yetiştirmiş olmalı ki, o kadar meydana gelen olaylar karşısında yıkılmadan ve dimdik ayakta kalarak bu günlere gelmeyi başardı. Ve cemaatin omurgasını, hâlâ geçmişte yetiştirilen iman hizmetkârları teşkil ediyor.

Bu günün şartlarında da bizler, yeni nesilleri âzami ilgi, bilgi ve muhabbet atmosferinde yetişmelerine vesile olalım ki, istikbale akan zaman diliminde, yeni iman fedaileriyle bu hizmetin bünyesi sarsılmaktan korunmuş olsun. Özellikle, iş bölümü ve mesai tanzimi çerçevesinde, eğitim komisyonu mensupları, üstlendikleri vazifenin temel hizmetlerimizi kucakladığını bilmeli ve şahs-ı manevi adına, bulundukları hizmet mahallerinde temel hizmetleri ihya etmelidirler.

Evet, temel hizmetler güçlendirildiği nispette, diğer hizmet birimlerinin de güçlendiği görülecektir. Zaten iman hizmeti bileşik kaplar gibidir. Bir yerden canlanan hizmetler, diğerlerine de sirayet etmektedir.

Netice, kalıcı ve devamlılık arz eden hizmetler, temeli sağlam atılan hizmetlerdir. Uzun vadelidir, yorucudur, fakat kalıcıdır.

asyanurinfo  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap