Anadolu Seyahat Notları

ŞEHZADELER ŞEHRİ- 1 (HATIRA YAZILARI- 117)

Reklam

Amasya vilâyeti, Osmanlı Devletinin tarihinde önemli bir yeri olan bir ildir. Osmanlı padişahları, çocuklarını belli bir yaşa gelip, gerekli eğitimlerini tamamladıktan sonra, onları devlet adamlığına alıştırmak için çeşitli vilâyetlere  vali tayin ederlerdi. halkın, âlimlerin ve askerlerin ortak kabulüne mazhar olan oğlu da sonra padişah olurdu.

Amasya ili, o vilâyetlerden biri olma özelliğine ve şerefine mazhar olan bir şehirdir. Sekiz tane şehzadeye ev sahipliği yapan bu ilin terminaline yakın bir levhada “Şehzadeler şehrine hoş geldiniz.” yazmaktadır.

Fatih Sultan Mehmet’in oğlu olan ve daha sonra veli padişah olarak tanınan 2. Beyazıt, şehzadeliğinde Amasya ilinde şehzadelik yapmış ve 1485 tarihinde, Sultan Beyazıt Camisi olarak bilinen o muhteşem eserini yaptırmıştır. Onun çocuklarından olan Şehzade Ahmet de, otuz bir sene bu ilde valilik yapmak suretiyle, orada en uzun kalan şehzade ünvanını almıştır.

Amasya iline seksenli yıllarda gittiğimi biliyorum. Fakat tarihini hatırlayamayacak kadar eskiydi. 23 Nisan 2011 günü, dâvet üzerine Amasya yollarındayım. Ankara’dan hareket eden otobüs, Kırıkkale, Çorum, Mecitözü hattından giderek Amasya’ya ulaştığında, saat on sekiz on beşi gösteriyordu. Beş buçuk saatte terminale varmıştık. Kadim dostum Oğuz kardeş bizi bekliyordu. Hasretle kucaklaştık ve sür’atle Sultan Beyazıt Camisine ulaştık. Zira, ikindi namazı gecikmiş ve kerahet vakti yaklaşmıştı. Buram buram ecdat ve Osmanlı ruhu kokan caminin lâhutî atmosferinde huşu içinde namazı eda ettik. Bir grubun cemaatle namaz kılıyor olmaları da güzel bir tevavuk olmuştu.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap