İman ve İbadet

ORUÇ İBADETİ

İslâm dininin ve Müslüman olmanın beş şartından biri ve İslâmî sembollerin en önemlisi olan oruç ibadeti, önce gelen peygamberlerin ümmetlerine farz kılındığı gibi, İslâm dininde olanlara da farz kılınmıştır.

Samed olan Allah (c.c.) bütün âlemlerden müstağni olduğu için hiç bir şeye muhtaç olmadığı gibi, insanların orucuna da ve diğer ibadetlerine de ihtiyacı yoktur. Zira O, her şey Ona muhtaç olduğu halde, O ise hiç bir şeye muhtaç olmayandır.

Ancak, insan ibadete muhtaçtır. Âdeta manen hastadır. İbadet ise manevi hastalıklarına devadır. Bediüzzaman’ın verdiği örnekte olduğu gibi: Bir hastanın doktorunun ilâç içme hususundaki ısrarına mukabil, hastanın doktora “Senin ne ihtiyacın var ki böyle ısrar ediyorsun?”demesi ne kadar mantıksızsa, Allah’ın oruç ve sair ibadetler noktasındaki ısrarına ihtiyaç açısından bakılması da aynı derecede mantıksızdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap