İman ve İbadet

ORUÇ VE KUL OLMA ŞUURU

Reklam

Bedenî ibadetlerden olan oruç, insanın şahsî hayatını düzene sokar. Allah’ın kulu olduğunu öğretir. O, izin vermeden suya bile elini uzatamayacağını bildirir. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın ihsan ettiği sayısız nimetleri yemek ve içmekte tamamen hür olmadığını anlamasını sağlar.

Açlığın ne kadar acı ve acıklı bir hâl olduğunu talim etmekle, diğer muhtaç insanlara acıma  duygusunu geliştirerek yardım elini uzatmaya sevk eder. İnsanı ahlâk bakımından yükseltir ve güzelleştirir. Gafletinden dolayı kendindeki nihayetsiz acizlik ve fakirlik cihetlerini unutan nefse, çelik gibi sağlam bir vücudu olmadığını, çabuk bozulur et ve kemikten ibaret çürük bir bedene sahip olduğunu hatırlatır. Nefsin gurur ve kibir duygularını kırıp ezerek, Allah’ın huzuruna sığınmaya bir arzu hissini kazandırır.

Ramazan-ıŞerif, bu fâni dünyada bâki âlemi kazanmak için kurulmuş bir pazar veya panayır gibidir. Amellerin sevabı bire bin kat ziyadeleşir. Hadis-i Şerife göre, Kur’an-ı Kerim’in her bir harfinin en az on sevabı var. Ramazan-ı Şerifte ise,okunan her bir Kur’an harfine on değil, bin kat sevap verilir. Ayete’l-Kürsî gibi ayetlerin her bir harfi binler sevap kazandırırken, Ramazan-ı şerifin Cuma günlerinde daha fazla sevabı vardır. Kadir Gecesinde ise, İlâhî rahmet coşar ve okunan her bir Kur’an harfine karşılık otuz bin kat sevap ihsan edilir. Böylece, bu fâni dünya içinde ve kısa bir hayatta, yalnız Kadir Gecesinde bin aydan daha hayırlı bir netice elde edilir. Oda, seksen dört seneye yakın bir ömür meyvesini kazanmak demektir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap