Tefekkür

MUTLAK YOKLUK VAR MIDIR?

Sonsuz ilmiyle görünen ve görünmeyen bütün âlemleri kuşatan Allah’a göre, mutlak yokluk diye bir şey söz konusu değildir.

Kâinat yok iken, onu yaratmayı irade eden Cenab-ı Hakkın ilminde, ezelden ebede kadar olmasını murat ettiği her şeyin plân ve programı mevcut idi. İşte var olan o ilmi vücutlara, Allah sonsuz kudretiyle harici vücut vererek, gördüğümüz ve göremediğimiz bütün varlıkları ve âlemleri yaratarak meydana getirdi.

Kasas Suresi 88. ayette “Her şey helak olup gidicidir. Ona bakan yüzü müstesna.”ferman edilmektedir. Bu ayete göre, kıyametle kâinat ve her şey helak olup yokluğa gidecek. Allah’tan başka hiç bir varlık kalmayacak. Ve Allah soracak “Mülk kimin?” Fakat cevap verecek kimse olmadığından, Allah sorusuna Kendisi cevap verecek “Mülk yalnız Allah’ındır.” Ancak bahsini ettiğimiz bu yokluğa gidiş, mutlak yokluk değildir. Çünkü Allah’ın ilmi haricinde bir yer yoktur ki, oraya gidilsin. Harici vücudu yok olan bütün varlıklar, Allah’ın ilminde mahfuz kalır ve korunur. Harici vücudun yok olması ise, Allah’ın ilminde var olan mevcutlara bir unvandır ki, ona ‘adem-i harici’ denilir. İşte, kâinat kıyametle harap olduktan sonra yok olup, yoktan yeniden yaratılması, Allah’ın ilmindeki ilmî vücutlarından çıkıp tekrar maddi vücutlarına kavuşmasıdır. Allah yoktan var ettiği bu kâinatın maddesini israf etmeyecek ve âhiret âlemlerinin bir kısım inşaatında onları kullanacaktır.

Böylesine insanı hayrette bırakan konuların, insan aklı tarafından anlaşılmakta zorlanılması, Allah’ı isim ve sıfatlarıyla tanımamaktan ve Onu kendimize kıyaslayarak bunları yapamayacağını sanmaktan kaynaklanıyor. Hâlbuki, Allah sonsuz ilim, irade ve kudret gibi sair sıfatlarıyla yarattığı varlıklarla kıyaslanamaz. Hiç bir şeye benzetilemez. Her şey Ona nispeten gayet kolaydır. Bir odanın kapısını kapayıp diğerini açmak gibi, dünya kapısını kapar ve âhiret kapısını açar. Kâinatın maddesini yokluk âlemlerine atar ve yine oradan varlık âlemine bir anda çıkarır bir Zattır. Amenna.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap