Hz.Muhammed(ASM)

MERHAMET VE ŞEFKAT HİSSİ- 2

Reklam

Cenab-ı Hakkın en büyük isimlerinden olan, Besmelenin içine giren ve her hayırlı işin başında söylenen Rahman ve Rahim isimlerinin, rahmet ve şefkat yolu olduğunu beyan eden Bediüzzaman Hazretleri, bu isimlere mânen yetişmenin vesilesinin de acz ile şefkat, fakr ile şükür olduğunu, yani Allah’a kulluk ve Ona karşı her cihetle fakir olduğu şuuruyla yaşamak tarzında olduğunu ifade eder.

“Hem şefkat halistir, mukabele istemiyor, safi ve ivazsızdır. Hatta en âdi mertebede  olan hayvanatın yavrularına karşı fedakârâne ivazsız şefkatleri buna delildir. Halbuki, aşk ücret ister ve mukabele talep eder. Aşkın ağlamaları, bir nevi taleptir, bir ücret istemektir.” (Mektubat s.53) tespitleri de çok dikkat çekicidir.

Sevgili Peygamberimiz (asm) ümmetini merhametli ve şefkatli olmaya dâvet etmektedir. “Siz yeryüzündekilere merhamet ediniz ki, gök ehli de size merhamet etsin.” buyurmaktadır. Hatta geçmiş ümmetlerden örnekler vererek sahabelerini irşat ederken, İsrailoğullarından kötü bir kadının kuyudan su içtikten sonra yukarı çıktığında, susuzluktan dili dışarı çıkmış bir köpek için tekrar kuyuya inip ayakkabısını su ile doldurarak köpeğe içirmesinden dolayı Allah’ın affına mazhar olduğunu haber vermiştir.

“Merhamet etmeyene merhamet edilmez.” hadisiyle de ümmetini ikaz etmiştir. Numan bin Beşir’den rivayetle “Müminler birbirini sevmede, merhamet etmede, yardımlaşmada bir vücut gibidirler. Vücudun bir organı hastalandığında, bütün vücut uykusuzluk ve ateşle onun acısına ortak olur.” buyurmuştur.

“Asıl hüner, kardeşini fena gördüğü zaman onu terk etmek değil, daha şiddetli bir uhuvvet ve muhabbetle onu kurtarmaya çalışır.” diyen Bediüzzaman’ın bu ve emsali ikazları, şefkat ve merhamette ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. “Şefkat, hak ve hakikat bizi siyasetten ve kuvvet yoluyla idareye ilişmekten men ediyor.” beyanları da, geniş dairelere taalluk eden şefkatinin genişliğini ortaya koyuyor. Bu itibarla, Risale-i Nur mesleğinin temel bir prensibi de merhamet ve şefkat yoludur.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersi)

Reklam

Yorum Yap