Bediüzzaman Said Nursi

KUDSİ İŞARETLERDEN ALINACAK DERSLER- 1

Peygamberler zincirinin son halkası olan Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (asm), ümmetini ümitsizlikten kurtarmak için geleceğe ait nice müjdeler vermiştir. “Ümmetimin fesada uğradığı ve bozulduğu her yüz yıl başında, Cenab-ı Hak kemâl-i kereminden dini yenileyen bir müceddit gönderecektir.” hadis-i şerifi o müjdelerden birisidir.

Kendiliğinden bir şey söylemeyen ancak kendisine vahiy ile bildirileni haber veren Sevgili Peygamberimizin (asm) bu müjdesi, diğer müjdeler gibi aynen gerçekleşmiştir. Emevi halifelerinden olan, takva ve adaletinden dolayı ikinci Ömer olarak anılan Ömer bin Abdülaziz-i Emevî ile başlayan bu mücedditler silsilesi, Rumî tarihle 1193 yılında doğan ve on ikinci müceddit olan Mevlâna Halid-i Bağdadî ile devam etmiş ve âhirzamanın son müceddidi olan ve o zattan tam yüz sene sonra 1293 tarihinde dünyaya gelen Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ile sona ermiştir.

“Ben asr-ı salis-i aşrın yani on üçüncü asrın minaresinin başında durmuşum, sûreten medeni, dinde lâkayt olanları camiye ve cemaate dâvet ediyorum.” diyen o büyük insan, Allah’ın izniyle telif ettiği Kur’an tefsirleri için de “Risale-i Nur, bu asrı ve gelen istikbali tenvir edebilir  bir mu’cize- i Kur’aniyedir.” diyerek, çok önemli bir noktaya dikkat çekiyordu.

Son zamanlarda Birinci Şua ile Sekizinci Şua risalelerini okuyordum. Otuz üç Kur’an ayetinin işaretine mazhar olan Nur Risaleleri, aynı zamanda Hazret-i Ali’nin (r.a.) Ercüze ve Celcelutiye adındaki kasidelerinde de bahsediliyor, hatta bir çok risalelerin adı ile ifade ediliyordu. Ebced ve cifir hesaplarıyla telif ve intişar tarihlerine işaret edilen Risale-i Nur ve Bediüzzaman Hazretleri, Gavs-ı Âzam Abdükadir-i Geylâni (k.s.) tarafından da müjdeleniyordu. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap