Hayat

İMANIN KORUNMASI VE TUHAF MÜSLÜMANLAR

14 Asır ötesinden âhirzamanın  hayat şartlarının dehşetini gören ve müminler topluluğuna ciddi ikazlarda bulunan Sevgili Peygamberimiz (asm) bir hadis-i şeriflerinde “Âhirzamanda mescitler ağzına kadar dolacak, fakat içinde Müslüman bulunmayacak.” Diğer bir hadislerinde de “Âhirzamanda kişi, sabah  evden mümin çıkacak, akşama münkir olarak dönecek. Akşam mümin dönen, sabaha münkir çıkacak.”diyerek, fitneler devri olan âhirzamanın dehşetine dikkat çekmiştir.

Böylesine dehşetli ve bin cihetten günahların etrafımızı sardığı bir zamanda yaşayan biz müminler, etrafımızın manen alev alev yandığı bir ortamda, en büyük gaye ve hedefimizin imanımızı kurtarıp muhafaza ederek, imanla kabre girmenin yollarını araştırmak olduğunu bilmek durumundayız.

Modern çağın şeklen medeni, fakat manen bedevinin bedevisi ve dehşetli hastalıklara giriftar olmuş insanlarına , manevi bir doktor hükmünde olan Bediüzzaman Hazretlerinin tespitiyle, kırk kişiden bir iki kişinin imanla kabre girmeye muvaffak olabildiği bir zamanda, çeşitli Müslüman tiplerine rastlanıyor.

Haşa “Kahrolsun şeriat!”diye haykıranından “Ben Müslümanım ama, laik bir Müslümanım.”diyenine kadar tuhaf Müslüman tipleri türedi. Bu zamanda banka faizlerinin haram olmayacağını söyleyenler, kadınlar için tesettürün çağ dışı bir anlayış olduğundan bahsedenler, on dört asır evvelinin İlâhi kanunlarıyla modern hayatta yaşamanın mümkün olmayacağından dem vuranlar, daha bir sürü konuda ahkam kesen insanların çıkardığı gürültüden ortalık toza dumana karıştı. Gerçek anlamda kimin mümin, kimin münkir, kim Müslüman, kim gayr-ı Müslim olduğunu ayırt edemeyeceğimiz bir tablo meydana geldi. İnananlarla inanmayanlar arsındaki mücadele ise, Adem Aleyhisselamdan bu yana devam edip gidiyor.

Böylesine dehşetli bir zamanda en önemli vazife kendi imanını kurtarmak ve başkaların da imanını  muhafaza etmek için var gücümüzle çalışmaktır. Bunun dışındaki şeyler ise, bu vazifeye nispeten üçüncü, beşinci, hatta onuncu derecede kalmaktadır. Bütün gayretimizi bu noktaya yoğunlaştırmak ve zihnimizi dağıtmamak icap ediyor.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Advertisement

Yorum Yap