Risale-i Nur Hizmeti

İMAN HİZMETİNİN ZORLUKLARI

Güneş, hava, toprak ve su unsurları bir çekirdek etrafında toplanıp, zahirî sebepler olarak İlâhî kudret tarafından bir ağacı mahsul verdiği gibi, Bediüzzaman Hazretlerinin başlattığı iman hizmetinin etrafında toplanan Nur Talebeleri de, nuranî bir hizmet ağacının teşekkülüne vesile oldular.

Geniş bir coğrafyada ve dünyanın bütün kıt’a ve devletlerinde hizmet üreten ve umum insanlığın ebedi hayatını kurtarmaya ve dünya saadetlerini temin etmeye çalışan Nur Talebeleri, tahkiki imanı genele ders vermeyi ve geniş halk kitlelerinin imanını taklitten tahkik mertebesine çıkarmayı bir misyon olarak üstlendiler.

Dünyayı mânen ışıklandıracak manevi lâmbaların makinistleri hükmünde olan bu samimi dindarlar, ilk önceleri çok zahmet ve meşakkatlere tahammül etmek zorunda kaldılar. Onların gerçek gayelerini anlayamayan bir kısım devlet adamları tarafından takiplere, tevkiflere ve idamla muhakeme edilmelere kadar sürüklendiler. Bütün bu zahmet ve çileler onların birlik ve beraberliklerini, muhabbet ve tesanütlerini kamçıladı. Şahs-ı manevilerinin güç ve kuvvet kazanmasını sağladı. Nihayet adalet yerini buldu ve her seferinde Nur Talebelerinin mahkemeleri beratla sonuçlandı. Çünkü, ortada suç olacak bir şey yoktu. Yapılan fedakârca hizmetler ise alkışlanacak cinstendi. Sonunda Nur Risaleleri de, Nur Talebeleri de kanunlar nezdinde serbest bırakıldı ve kader onların önünü açtı. !990 lı yıllardan beri âşikâre, gâlibâne ve fatihâne hizmetler devri başladı. Bediüzzaman’ın dediği gibi “En büyük saadetler büyük ve acı felâketlerin neticesidir.”hakikati tahakkuk etti. Böylesine bir dönemi nasip ettiği için, Allah’a ne kadar şükür edilse yine de azdır. Ona göre de hizmetteki gayreti arttırmak lâzımdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap