İman ve İbadet Risale-i Nur Hizmeti

İMAN HİZMETİNİN ENGELLERİ

Gerçek şu ki, bu dünya meydanında hepimiz imtihandan geçiriliyoruz. Allah bizi birbirimizle imtihan ediyor. Hangimizin ameli daha güzel olacak diye bizi denemek için ölümü ve hayatı yaratan Cenab-ı Hak, imtihanımızı beraber çalıştığımız dâvâ arkadaşlarımızı vesile yaparak gerçekleştiriyor.

Her şeyden önce, olmaması gereken bir takım hisler ve bayağı duygular önümüze çıkar. Bir kısmı irademizin bile kontrolüne alınamayıp, göz göre göre hizmetin inkişafında engel teşkil ederler. Risale-i Nurların verdiği terbiye ve hizmet prensipleri ortada olduğu halde, bir kısım insanlar hislerine mağlup olup, içinde bulundukları ortamı sıkıntıya sokarlar. Çoğu zaman aynı hataya kendiniz de düşer, sonra pişmanlıktan kahrolursunuz.

Elbette derece arttıkça imtihan da şiddetlenir. Sıradan bir müminin imtihanıyla bir evliyanın, hizmete yeni girmiş birisiyle kırk yıllık Nur Talebesinin imtihanı aynı olmaz. Gittikçe imtihan inceleşir ve şiddet kazanır.

En başta Sevgili peygamberimizin (asm) katlanmak zorunda kaldığı dağ gibi imtihanlar, sonra diğer peygamberler, daha sonra onların arkasından giden veliler ve âlimler bu çetin imtihanların açık örnekleridirler. Bir hadis-i şerifte buyrulduğu gibi “İnsanların içinde en çok belâ ve musibetlere ve hastalıklara giriftar olanlar, insanların en iyisi ve en kâmilleridir. Başta enbiyalar, evliyalar ve Allah’ın salih kullarıdır.” En yakınımızdaki örnek olarak asrımızın müceddidi ve imamı olan Bediüzzaman’a baktığımız zaman, derecesi yüksek olan insanların imtihanının ne kadar çetin olduğu anlaşılıyor.

Hepimizin içinde olduğu ve derece derece farklılık arz eden şahsî ve cemaatî imtihanları aşmak için en iyi çare, hizmette ve kardeşlerimizde fâni olup, kudsî hizmeti paylaşmak ve o paylaşımdan zevk almak ve kardeşlerimizin şerefiyle şükrederek iftihar etmek ve diğer prensiplerdir.

Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi: “Evet, bahtiyar odur ki, Kevser-i Kur’anîden süzülen tatlı, büyük bir havuzu kazanmak için, bir buz parçası nev’indeki şahsiyet ve enâniyetini o havuz içine atıp eritendir.” Cenab-ı Hak, bizleri de o bahtiyarlar sınıfına dahil etsin, amin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap