İHLÂSIN ÖNEMİ
Hayat

İHLÂSIN ÖNEMİ

Ahir zamanın son müceddidi olan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ihlâs, sadâkat ve tesanüt sıfatlarına çok önem vermiştir. Sâdık talebeleri için “Ne kadar az da olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar.”demiştir.

İhlâs; yapılan ibadetlerin yalnız Allah emrettiği için yapılması ve neticesinde de Allah’ın rızasından başka hiç bir maksat ve gaye gözetilmemesidir. Tam ihlâs ise, maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi hiç bir maksat gözetmeden, yalnız ve yalnız Allah rızası için amel yapmaktır. Başta enbiyalar ve evliyalar ve sair büyük zatlar bu mânâya uygun hizmet etmişlerdir. Bediüzzaman Hazretleri de, onlar içinde en mümtaz şahsiyetlerden birisidir.

İbadetin ruhu niyettir. O ruhun ruhu da ihlâstır. Dünyevi faydalar ancak tercih veya teşvik edici bir unsur olarak görülmelidir. Bu mânâyı Bediüzzaman “Medar-ı necat ve halâs yalnız ihlâstır.”diye özetler. Molla Hamit Ağabey bir görüşmesinde Bediüzzaman’a sorar: “İhlâs Risalesi evrad değil, ezkâr değil. Niçin başına en az on beş günde bir defa okunmalıdır, diye yazmışsınız?” Bediüzzaman cevaben “Kardaşım! O Risale cidden çok mühimdir. Eğer elinizden gelirse on günde bir okuyun.”der. Tahiri Mutlu Ağabey de “İhlâsı kazanmak belki kolaydır. Fakat son nefese kadar muhafaza etmek zordur.”demiştir.

Bediüzzaman, ihlâs hasletini kazanmak için dört düstur beyan eder. 1- Amelinizde Allah’ın rızası olsun. O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. 2- Bu hizmet-i Kur’an’iyede bulunan kardeşlerinizi tenkit etmeyin ve onların üzerinde faziletfüruşluk nevinden gıpta damarını tahrik etmeyin. 3- Bütün kuvvetinizin ihlâsta ve hakta olduğunu bilin. 4- Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerinizi kendinizde tasavvur edip, onların şerefleriyle şâkirane iftihar edin.

Bu düstuların izahlarını yapan Bediüzzaman, ihlâsı muhafaza etmek için ölümü hatırdan çıkarmamayı ve her an Allah’ın huzurunda olduğumuzun şuuruyla, Onun huzurunda başkalarının teveccüh ve iltifatını aramayarak riyadan kurtulacacağımızı beyan eder. Riyakârlığın sebeplerinden birisinin maddi menfaat, diğerinin şöhret hastalığı olduğunu ifade eden Bediüzzaman, desinler için ibadet, hizmet ve cihad yapılamayacağını söyler. Bunlara riayet ettiğimiz müddetçe, Allah’ın izniyle ihlâsımızı muhafaza etmek mümkün olacaktır. Allah, hepimizi ihlâs ve istikametten ayırmasın ve bizleri muhafaza etsin, inşaallah.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap