Tefekkür

İBRET DÜNYASI- 2

Reklam

İbret ve tefekkür nazarıyla hangi açıdan bakılırsa bakılsın, insanı büyüleyen ve hayran bırakan bu mavi gezegen olan dünyamız, kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 23 saat 56 dakika 4 saniyede tamamlar. Batıdan doğuya doğru yaptığı dönüşüyle gece ve gündüzün meydana gelmesine sebep olur. Gece, canlılar için bir uyku ve dinlenme, gündüz ise rızık elde etmek için bir çalışma vesilesidir.

Dünya, güneş etrafındaki yıllık dönüşünü de 365 gün 5 saat 48 dakika 46 saniyede tamamlar. Bu dönüşüyle de mevsimler meydana gelir. Eğer, 23,5 derecelik bir eğiklikle dönüyor olmasaydı, bahsi geçen mevsimler olmayacaktı. Dört buçuk milyarlık bir yaşı olduğu hesaplanan dünyanın saniye hesabıyla yaptığı, ekseni ve güneş etrafındaki dönüşü ve bilinen eğikliği acaba hangi tabiat ve tesadüfle izah edilebilir? Bu harika sistem ve düzene zerre kadar tesadüf karışsa, her şey karmakarışık bir hale gelecekti.

Dünyanın yüz ölçümü 510.2 milyon kilometrekaredir. Bunun yüzde yetmiş oranı su, yüzde otuz kısmı da kara parçalarıdır. Güney kutbundaki Antarktika ile birlikte yedi kıt’a ve küçük kara parçalarından meydana gelen bu kara parçalarının yer kabuğu kalınlığı, kıt’alarda en çok otuz beş kilometre, okyanus tabanlarından aşağı ise beş ile sekiz kilometre kalınlığındadır.

Litosfer adı verilen bu kabuktan sonra, Manto ile anılan Pirosfer başlar ki, onun da kalınlığı 2900 kilometre kadardır. Ondan sonra başlayan kısma da Barisfer denilir. Bu da, demir ve nikel karışımından meydana gelen çekirdektir. Bu bölümde, yaklaşık iki yüz bin derecelik dehşetli bir sıcaklık vardır. Küçük cehennem olarak isimlendirilen yer kabuğunun altındaki bu kısımlar, kabir âlemine göçen kâfirler, münafıklar ve aşırı günahkâr müminler için  onların ruhlarına bir azap memleketidir. Âhiretin büyük cehennemine gitmeden ruhanî azaplarını orada çekerler. İman ile bu hayatı terk edip kazanarak giden müminlerin ruhları ise gökler âlemine yükseltilir.

Evet, kâinatın küçük bir özeti olan insanda, yine kâinatın bir kalbi hükmündeki dünyada, gece ve gündüzün birbiri arkası gelişinde ve her biri sanatlı yaratılmış bütün varlıklarda, aklını kullanan insanlar için, Allah’ın varlık ve birliğine, kudret ve azametine şahitlik eden nice deliller ve alâmetler vardır. Önemli olan, onlara sadece bakmak değil, bakarak akıl gözüyle de bahsi geçen gerçekleri görebilmektir. Allah, herkese görebilmeyi nasip etsin, amin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap